दंड तपशील


अनु क्र. प्रभावी तारीख ठेवींचे प्रमाण टिपण्णी
1 01.01.2005 सर्व ताज्या आणि नूतनीकरण केलेल्या देशांतर्गत रुपयाच्या मुदत ठेवी रु.1 कोटी आणि त्याहून अधिक रकमेसाठी दंड माफ
2 01.04.2005 सर्व ताज्या आणि नूतनीकरण केलेल्या देशांतर्गत रुपयाच्या मुदत ठेवी रु. 25 लाख किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या आहेत. दंड माफ
3 01.12.2008 सर्व ताज्या आणि नूतनीकरण केलेल्या घरगुती रुपयाच्या मुदत ठेवी दंड माफ
4 27.06.2011 रु.1 कोटी आणि त्याहून अधिक रकमेच्या सर्व घरगुती रुपयांच्या मुदत ठेवी 27.06.2011 रोजी किंवा नंतर प्राप्त / नूतनीकरण केल्या आहेत. दंड ठोठावला
5 21.03.2012 सर्व ताज्या आणि नूतनीकरण केलेल्या ठेवी देशांतर्गत रुपी मुदत ठेवी दंड माफ
6 09.02.2015 एनआरई रुपया मुदत ठेवींची मुदतपूर्व रक्कम काढून घेणे:-एनआरई रुपया मुदत < ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या घटनेत> एनआरई ठेवी किमान निर्धारित मुदतीसाठी (सध्या बारा महिने) चालल्या नाहीत तर कोणतेही व्याज देय नाही. मुदत ठेवींसाठी 09.02.201<5 रोजी किंवा नंतर खुल्या / नूतनीकरण> 1 वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी एनआरई टीडीच्या मुदतपूर्व पैसे काढल्यास 1% दंड आकारला गेला. वद.7/10/1998. हे माफ करण्यात आले आहे. 09.02.2015. 09.02.20> <15 या कालावधीत सर्व नवीन आणि नूतनीकरण केलेल्या ठेवींसाठी एनआरई टीडी मुदतपूर्व काढून घेतल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. ज्या कालावधीसाठी ठेवी बँकेकडे राहिल्या किंवा करार केलेला दर जो कमी असेल तो.
7 01.04.2016 नवीन आणि नूतनीकरण केलेल्या घरगुती, एनआरओ आणि एनआरई रुपयांच्या मुदत ठेवींच्या मुदत ठेवींच्या मुदत ठेवींच्या मुदतीच्या ठेवींवर दंड 01.04.2016 घरगुती आणि एनआरओ मुदत ठेवींसाठी लागू आहे - शून्य दंड - 12 महिने पूर्ण झाल्यानंतर किंवा नंतर 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवी दंड @0.50% - रु. 5 लाखांपेक्षा कमी ठेवी 12 महिने पूर्ण होण्यापूर्वी मुदतीपूर्वी मुदतीपूर्वी मुदतीच्या मागे घेतल्या आहेत दंड @1.00% - 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवी 12 महिने पूर्ण होण्यापूर्वी किंवा नंतर मुदतपूर्वपणे काढून घेतल्या गेल्या आहेत. एनआरई मुदत ठेवींसाठी लागू - एनआरई मुदत ठेवींसाठी कोणतेही व्याज 12 महिन्यांपेक्षा कमी काळ बँकेकडे राहिले नाही आणि म्हणूनच, दंड नाही.शून्य दंड - रु. 5 लाखांपेक्षा कमी ठेवी 12 महिने आणि त्याहून अधिक काळ बँकेकडे राहिल्या दंड @1.00% - रु. 5 लाख आणि त्यावरील ठेवी 12 महिने पूर्ण झाल्यानंतर मुदतपूर्वपणे काढून घेतल्या गेल्या.