Media Centre

ଆଇଆର୍‌ଏସିପି ମାନ ଉପରେ ଗ୍ରାହକ ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ


ଏଠାରେ କେତେକ ସତର୍କତା ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ୍

ସାବଧାନତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାଲିକା।