ଟିକସ  ଦେୟ  • ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ,Please click for details…
  • ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ର ଇ-ଦେୟ Please click for details…
  • ପରୋକ୍ଷ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା) ଟିକସ Please click for details…