చెక్కుల సేకరణ


చెక్కుల సేకరణ

యుఎస్ డాలర్/గ్రేట్ బ్రిటన్ పౌండ్/యూరో/జపనీస్ యెన్/ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్/కెనడియన్ డాలర్ వంటి విదేశీ కరెన్సీలో డ్రా అయిన క్యాషియర్ తనిఖీ/అధికారిక తనిఖీని విదేశాలలో మీ బ్యాంకర్ నుండి కొనుగోలు చేసిన డబ్బును భారతదేశంలోని ప్రధాన కేంద్రాలకు బదిలీ చేయడానికి చెల్లింపుల రీతిగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు.