వివరాలను తిరిగి పంపించాలి


రూపాయి చెల్లింపులు

భారతదేశంలోని ప్రధాన కేంద్రాలకు డబ్బును బదిలీ చేయడానికి స్టార్ ఇన్‌స్టా-రెమిట్ వేగవంతమైన మార్గం

  • నామమాత్రపు ధరతో చెల్లింపు చేయడానికి ఇది సులభమైన, వేగవంతమైన మరియు సురక్షితమైన మార్గం.
  • భారత రూపాయిలలో మాత్రమే చెల్లింపులు.
  • మా వద్ద మీ ఖాతాకు నగదు/చెక్కు/డెబిట్ ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
  • లబ్ధిదారుడు భారతదేశంలోని మా బ్రాంచ్‌లలో ఏదైనా ఖాతాను కలిగి ఉండాలి