పెనాల్టీ వివరాలు


సీనియర్ నెం. అమల్లోకి వచ్చిన తేదీ డిపాజిట్ల మొత్తం వ్యాఖ్యలు
1 01.01.2005 రూ.1 కోటి మరియు అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన అన్ని తాజా మరియు పునరుద్ధరించబడిన డొమెస్టిక్ రూపాయి టర్మ్ డిపాజిట్లు పెనాల్టీ మాఫీ
2 01.04.2005 అన్ని తాజా మరియు పునరుద్ధరించిన డొమెస్టిక్ రూపాయి టర్మ్ డిపాజిట్లు రూ. 25 లక్షలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ. పెనాల్టీ మాఫీ
3 01.12.2008 అన్ని తాజా మరియు పునరుద్ధరించిన దేశీయ రూపాయి టర్మ్ డిపాజిట్లు పెనాల్టీ మాఫీ
4 27.06.2011 రూ. 1 కోటి మరియు అంతకంటే ఎక్కువ అన్ని డొమెస్టిక్ రూపాయి టర్మ్ డిపాజిట్లు 27.06.2011 న లేదా తర్వాత స్వీకరించబడినవి. జరిమానా విధించింది
5 21.03.2012 అన్ని తాజా మరియు పునరుద్ధరించిన డిపాజిట్లు దేశీయ రూపాయి టర్మ్ డిపాజిట్లు పెనాల్టీ మాఫీ
6 09.02.2015 ఎన్.ఆర్.ఇ రూపాయి టర్మ్ డిపాజిట్‌ల ముందస్తు ఉపసంహరణ:-
ఎన్.ఆర్.ఇ రూపాయి టర్మ్ డిపాజిట్‌లపై ముందస్తు ఉపసంహరణ జరిగినప్పుడు-

ఎన్.ఆర్.టి డిపాజిట్ కనీస నిర్ణీత మెచ్యూరిటీ (ప్రస్తుతం పన్నెండు నెలలు) వరకు అమలు చేయకపోతే వడ్డీ చెల్లించబడదు.
09.02.2015న లేదా ఆ తర్వాత తెరిచిన / పునరుద్ధరించబడిన టర్మ్ డిపాజిట్ల కోసం
1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఎన్.ఆర్.ఇ టిడిని అకాల ఉపసంహరణపై 1% పెనాల్టీ ఉంది. 7/10/1998. ఇది డబ్ల్యూ.ఇ.ఎఫ్. 09.02.2015.
అన్ని తాజా మరియు పునరుద్ధరించబడిన డిపాజిట్ల కోసం ఎన్.ఆర్.టి టిడి యొక్క అకాల ఉపసంహరణపై ఎటువంటి పెనాల్టీ లేదు డబ్ల్యూ.ఇ.ఎఫ్. 09.02.2015 నుండి 31.03.2016 వరకు.
ఎన్.ఆర్.టి డిపాజిట్ 12 నెలల తర్వాత అకాలంగా ఉపసంహరించబడింది కానీ అసలు మెచ్యూరిటీకి ముందు, డిపాజిట్ ఆమోదించిన తేదీకి వర్తించే రేటుతో వడ్డీ చెల్లించబడుతుంది బ్యాంక్ లేదా కాంట్రాక్ట్ రేటు ఏది తక్కువైతే అది.

7 01.04.2016 01.04.2016 నుంచి తాజా మరియు పునరుద్ధరించబడిన డొమెస్టిక్, ఎన్.ఆర్.ఓ మరియు ఎన్.ఆర్.ఇ రూపీ టర్మ్ డిపాజిట్ లను ముందస్తుగా ఉపసంహరించుకోవడంపై జరిమానా -
నిల్ పెనాల్టీ - 12 నెలలు పూర్తయిన తర్వాత లేదా తరువాత ఉపసంహరించబడిన రూ.5 లక్షల కంటే తక్కువ డిపాజిట్లు
అపరాధ రుసుము @ 0.50% - రూ. 5< లక్షల కంటే తక్కువ ముందస్తుగా ఉపసంహరించుకున్న డిపాజిట్లు 1> రూ.ఎన్.ఆర్.ఇ టర్మ్ డిపాజిట్ లకు
వర్తిస్తుంది -
ఎన్.ఆర్.ఇ టర్మ్ డిపాజిట్ లకు చెల్లించాల్సిన వడ్డీ 12 నెలల కంటే తక్కువ కాలం బ్యాంకు వద్ద లేదు మరియు అందువల్ల, ఎలాంటి పెనాల్టీ.
నిల్ పెనాల్టీ- రూ.5 లక్షల కంటే తక్కువ డిపాజిట్లు 12 నెలలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలం బ్యాంకు వద్ద ఉన్నాయి
పెనాల్టీ @ 1.00% - 1.00% కంటే ఎక్కువ కాలపరిమితి కలిగిన డిపాజిట్లు 1.00%