ఆరోగ్య భీమా

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు

ప్రస్తుతం, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లైఫ్, జనరల్ మరియు హెల్త్ అనే మూడు ఇన్సూరెన్స్ సెగ్మెంట్ల కింద ఎనిమిది ఇన్సూరెన్స్ పార్టనర్లతో జతకట్టింది.

సెక్యూరిటీ

సెక్యూరిటీ

అత్యుత్తమమైన

ప్రీమియం చెల్లింపు ఫ్రీక్వెన్సీలు ఎంచుకోవడానికి వశ్యత

పన్ను ప్రయోజనం

సెక్షన్ 80 సి కింద పన్ను ప్రయోజనాలు

ఇన్సూరెన్స్ కవర్

బీమాతో మీ కవర్ను పెంచుకోండి