గ్రీన్ పిన్


ఏదైనా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎటిఎం ఉపయోగించి గ్రీన్ పిన్ (డెబిట్ కార్డ్ పిన్) జనరేట్ చేసే ప్రక్రియ

కింది సందర్భాలలో గ్రీన్ పిన్‌ను రూపొందించవచ్చు,

 • బ్రాంచ్ ద్వారా కస్టమర్‌కు కొత్త డెబిట్ కార్డ్ జారీ చేయబడినప్పుడు.
 • కస్టమర్ పిన్ ని మరచిపోయినప్పుడు మరియు అతని/ఆమె ఇప్పటికే ఉన్న కార్డ్ కోసం పిన్ ని మళ్లీ రూపొందించాలనుకున్నప్పుడు.
 • 1వ దశ - ఏదైనా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎటిఎం డెబిట్ కార్డ్‌ని ఇన్‌సర్ట్ చేసి, తీసివేయండి.
 • దశ 2 - దయచేసి భాషను ఎంచుకోండి.
 • 3వ దశ - క్రింది రెండు ఎంపికలు స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడతాయి.
  “పిన్ ని నమోదు చేయండి”
  “(మర్చిపోయాను / పిన్ ని సృష్టించండి) గ్రీన్ పిన్ ”
  “(మర్చిపోయాను / సృష్టించు) ఎంచుకోండి పిన్) స్క్రీన్‌పై గ్రీన్ పిన్” ఎంపిక.
 • దశ 4 - క్రింది రెండు ఎంపికలు స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడతాయి.
  "ఓటిపిని రూపొందించు"
  "ఓటిపిని ధృవీకరించు"
  దయచేసి స్క్రీన్‌పై "ఓటిపిని రూపొందించు" ఎంపికను ఎంచుకోండి మరియు 6 కస్టమర్ యొక్క రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు అంకెల ఓటిపి పంపబడుతుంది. ఓటిపి వచ్చిన తర్వాత,
 • 5వ దశ – డెబిట్ కార్డ్‌ని మళ్లీ ఇన్‌సర్ట్ చేసి, తీసివేయండి.
 • 6వ దశ – దయచేసి భాషను ఎంచుకోండి
 • స్టెప్ 7 – కింది రెండు ఎంపికలు స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడతాయి.
  “పిన్ ని నమోదు చేయండి”
  “(మర్చిపోయాను / పిన్ ని సృష్టించండి) గ్రీన్ పిన్ ”
  “(మర్చిపోయాను / సృష్టించు) ఎంచుకోండి పిన్) స్క్రీన్‌పై గ్రీన్ పిన్” ఎంపిక.
 • స్టెప్ 8 – కింది రెండు ఎంపికలు స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడతాయి.
  “ఓటిపిని రూపొందించు”
  “ఓటిపిని ధృవీకరించు”
  దయచేసి స్క్రీన్‌పై “ఓటిపిని ధృవీకరించు” ఎంపికను ఎంచుకోండి. “మీ ఓటిపి విలువను నమోదు చేయండి” స్క్రీన్‌పై 6 అంకెల ఓటిపిని నమోదు చేసి, కొనసాగించు నొక్కండి.
 • 9వ దశ – తదుపరి స్క్రీన్ - “దయచేసి కొత్త పిన్ ని నమోదు చేయండి”
  దయచేసి కొత్త పిన్ ని సృష్టించడానికి మీకు నచ్చిన ఏవైనా 4 అంకెలను నమోదు చేయండి
 • 10వ దశ – తదుపరి స్క్రీన్ – “దయచేసి కొత్త పిన్ ని మళ్లీ నమోదు చేయండి”
  దయచేసి కొత్త 4 అంకెల పిన్ ని మళ్లీ నమోదు చేయండి.
  తదుపరి స్క్రీన్- “పిన్ మార్చబడింది / విజయవంతంగా సృష్టించబడింది.”

దయచేసి గమనించండి:

 • బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎటిఎంలో డెబిట్ కార్డ్ పిన్‌ని సెట్ చేయడానికి/రీ-సెట్ చేయడానికి, కస్టమర్ మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా బ్యాంక్‌లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.
 • హాట్ లిస్టెడ్ డెబిట్ కార్డ్‌ల కోసం “గ్రీన్ పిన్” రూపొందించబడదు.
 • 3 తప్పు పిన్ ప్రయత్నాల కారణంగా తాత్కాలికంగా బ్లాక్ చేయబడిన యాక్టివ్, ఇన్‌యాక్టివ్ కార్డ్‌లు మరియు కార్డ్‌లకు “గ్రీన్ పిన్” మద్దతు ఇవ్వబడుతుంది. నిష్క్రియ / తాత్కాలికంగా బ్లాక్ చేయబడిన కార్డ్‌లు విజయవంతమైన పిన్ జనరేషన్ తర్వాత యాక్టివేట్ చేయబడతాయి.
 • బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎటిఎంలలో మాత్రమే “గ్రీన్ పిన్” రూపొందించబడుతుంది.