ఫారెక్స్ కార్డ్ రేటు

ఫారెక్స్ కార్డ్ రేటు జాబితా

తేదీ: 14/06/2024
చలామణి టీటీఎస్ టీటీబీ టీసీఎస్ టీసీబీ

USD

83.95

83.12

84.35

82.4

GBP

107.41

105.82

107.95

105.1

EUR

90.54

88.94

91

88.2

JPY

53.4

52.45

53.65

52

AUD

55.87

54.78

56.15

54.3

CAD

61.34

60.14

61.65

59.65

CHF

94.28

92.43

94.75

91.65

HKD

10.8

10.58

10.85

10.5

NOK

7.92

7.76

7.95

7.7

NZD

51.84

50.83

52.1

50.4

SGD

62.35

61.13

62.65

60.6

AED

22.95

22.50

23.05

22.30

గమనిక :
1.
జపనీస్ యెన్ (జెపివై) 100 ఎఫ్సి యూనిట్ల పరంగా కోట్ చేయబడింది.
2.
విదేశీ కరెన్సీని రూ.ఆర్.కు మార్చడానికి పై కార్డు రేట్లు ఉన్నాయి.
3.
పైన పేర్కొన్న కార్డ్ రేట్లు సూచిక మరియు మార్కెట్ అస్థిరత ఆధారంగా మారవచ్చు. కస్టమర్ ఖాతాకు డెబిట్/క్రెడిట్ సమయంలో అమలులో ఉన్న కార్డ్ రేట్లు వర్తించే చివరి రేట్లు.