బ్యాంక్ డిపాజిట్ రేట్లు పొదుపు


సేవింగ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ వడ్డీ:

క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో పేర్కొన్న విధంగా వడ్డీ రేటు వద్ద ఎస్. బి డిపాజిట్లపై వడ్డీ చెల్లించబడుతుంది. రోజువారీ ఉత్పత్తులపై వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది మరియు త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన ఎస్. బి అకౌంటు లో ప్రతి సంవత్సరం వరుసగా మే, ఆగస్టు, నవంబర్ మరియు ఫిబ్రవరి నెలల్లో లేదా కనీస ₹1/- కు లోబడి ఎస్. బి అకౌంటు మూసివేసే సమయంలో జమ చేయబడుతుంది. త్రైమాసిక వడ్డీ చెల్లింపు మే 2016 నుండి అమలులోకి వస్తుంది మరియు ఖాతా యొక్క కార్యాచరణ స్థితికి సంబంధం లేకుండా ఎస్. బి ఖాతాలో క్రమ పద్ధతిలో జమ చేయబడుతుంది.

సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటులో ఏదైనా మార్పు/సవరణ జరిగితే బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఖాతాదారులకు తెలియజేయబడుతుంది

సేవింగ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ రేటు

ఎస్. బి బ్యాలెన్స్‌లు వడ్డీ రేటు (01.05.2022)
రూ.1.00 లక్షల వరకు 2.75
రూ.1.00 లక్షల కంటే ఎక్కువ 2.90