పన్ను చెల్లింపు  • మహారాష్ట్రప్రభుత్వానికి స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లింపు. ,Please click for details…
  • ప్రత్యక్ష పన్నుల ఇ-చెల్లింపు Please click for details…
  • పరోక్ష (సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ & సర్వీస్) పన్ను యొక్క ఇ-చెల్లింపు Please click for details…