व्यवसाय वार्ताहर


व्यवसाय वार्ताहर प्रतिनिधी ही बँक शाखेची विस्तारित शाखा आहे जी दुर्गम भागातील ग्राहकांना घरपोच बँकिंग आणि वित्तीय सेवा प्रदान करीत आहे.

आपल्या बी.सी. शाखेमध्ये उपलब्ध सेवा:

अनु. क्र. बी.एम.द्वारे प्रदान केलेल्या सेवा
1 खाते उघडणे
2 रोख रक्कम जमा (स्वतःची बँक)
3 रोख रक्कम जमा (इतर बँक—ए.ई.पी.एस.)
4 रोख रक्कम काढणे (आमच्या/रुपे कार्डवर)
5 रोख रक्कम काढणे (आमच्याकडून)
6 निधी हस्तांतरण (स्वतःची बँक)
7 निधी हस्तांतरण (अन्य बँक-ए.ई.पी.एस.)
8 शिल्लक चौकशी (स्वतःची बँक/ रुपे कार्ड)
9 शिल्लक चौकशी (इतर बँक—ए.ई.पी.एस.)
10 मिनी स्टेटमेंट (स्वतःची बँक)
11 टी.आर.डी./आर.डी. उघडणे
12 सूक्ष्म अपघात मृत्यू विमा योजनेत नावनोंदणी करा
13 सूक्ष्म जीवन विम्यासाठी नावनोंदणी करा
14 सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेसाठी नावनोंदणी करा
15 धनादेश संकलन
16 आधार सीडिंग
17 मोबाइल सीडिंग
18 आय.एम.पी.एस.
19 एनईएफटी
20 नवीन चेक बुकची विनंती करा
21 चेक वटणे बंद करा
22 धनादेश स्थिती चौकशी
23 टी.डी./आर.डी.चे नूतनीकरण करा
24 डेबिट कार्ड ब्लॉक करा
25 तक्रारी नोंदवा
26 तक्रारींचा मागोवा घ्या
27 एसएमएस अलर्ट / ईमेल स्टेटमेंटसाठी विनंती (जर मोबाईल नंबर / ई-मेल आधीच नोंदणीकृत असेल तर)
28 जीवन प्रमानच्या माध्यमातून पेन्शन जीवन प्रमाण[पत्र’ प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)
29 बँकेने मंजूर केलेल्या मर्यादेपर्यंत वसुली / संकलन
30 रुपे डेबिट कार्डसाठी करा अर्ज
31 पासबुक अपडेट करा
32 वैयक्तिक कर्ज मिळवण्यासाठी कर्ज विनंती करणे
33 वाहन कर्जासाठी कर्ज विनंती करणे
34 गृहकर्जासाठी कर्ज विनंती करणे
35 चालू खात्यासाठी लीड जनरेशन
36 पीपीएफ खाते सुरू करण्याची विनंती
37 SCSS खाते सुरू करण्याची विनंती
38 SSA खाते सुरू करण्याची विनंती
39 पेन्शन खात्यासाठी दीक्षा देण्याची विनंती करा
40 पेन्शन खात्यासाठी दीक्षा देण्याची विनंती करा
41 पेन्शन खात्यासाठी दीक्षा देण्याची विनंती करा
42 SGB ​​(सॉवरेन गोल्ड बाँड) साठी दीक्षा विनंती

बी.सी. शाखेचे ठिकाण शोधणे:

बी.सी. शाखा सरकारने प्रदान केलेल्या जन धन दर्शक अ ॅपवरून शोधल्या जाऊ शकतात आणि ते प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत.