एका नजरेत रसेती -

आर एस ई टीआय (ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्था) हा ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा (एम ओ आर डी) एक उपक्रम आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारे आणि प्रायोजक बँका यांच्यात त्रिपक्षीय भागीदारी आहे. ग्रामीण भागातील युवकांना स्वयंरोजगार/ उद्योजकता उपक्रमे स्थापित करण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी बँकांना त्यांच्या प्रमुख जिल्ह्यात किमान एक आर एस ई टी आय सुरू करणे बंधनकारक आहे. आर एस ई टी आय कार्यक्रम उद्योजकांच्या अल्पकालीन प्रशिक्षण आणि दीर्घकालीन आधार देण्याच्या दृष्टिकोनातून चालतो. आर एस ई टी आय प्रामुख्याने 18 ते 45 वयोगटातील ग्रामीण गरीब तरुणांना स्वरोजगार स्थापना करण्यासाठी प्रशिक्षण देत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांच्या आकांक्षांना साकारण्यासाठी आणि त्यांना या क्षेत्रात आणि उद्योजक कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना एक फायदेशीर उद्योग राबविण्यात आर एस ई टी आय अग्रगण्य संस्था म्हणून प्रस्थापित झाले आहेत.

आर एस इ टी आय चे संचालन 3 समित्या करतात, 1. सचिव एम ओ आर डी (सहामाही बैठक) यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरावरील आर एस ई टी आय ची सल्लागार समिती (एन एल ए सी आर), 2. आर एस इ टी आय ची राज्यस्तरीय संचालन समिती (एस एल एस सी आर), प्रधान सचिव (आर डी), राज्य सरकार (सहामाही बैठक) आणि 3. डी आर डी ए चे डी सी/सी ई ओ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आर एस इ टी आय सल्लागार समिती (डी एल आर ए सी) (त्रैमासिक बैठक)

एन एसी ई आर (नॅशनल सेंटर फॉर एक्सेलेन्सी ऑफ आर एस ई टी आय) हे एम ओ आर डी ने नियुक्त केलेल्या एस डी आर (आर एस ई टीचे राज्य संचालक) द्वारे आर एस ई टी आयवर देखरेख ठेवते आणि आम्ही एन एस ई आर / एम ओ आर डी / संबंधित राज्य एन आर एल एम / एस एल बी सी

) शी संपर्क साधून संबंधित विभागीय कार्यालय आणि एल डी एम द्वारे मुख्य कार्यालय, वित्तीय समावेशन विभागातून आर एस ई टी आय वर देखरेख ठेवत आहोत> भारत सरकार / एम ओ आर डीने सोपविल्याप्रमाणे, आम्ही सध्या 43 आर एस ई टी आयचे संचालन करीत आहोत. स्थापनेपासून मार्च 2023 पर्यंत, आमच्या सर्व आर एस ई टी आयने सुमारे 3.07 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित केले आहे, त्यापैकी 2.20 लाख (71.83%) निकाली काढण्यात आले आहेत आणि 1.09 लाख (51.56%) अनुक्रमे 70% आणि 50% सेटलमेंट आणि क्रेडिट लिंकेजच्या राष्ट्रीय लक्ष्याच्या तुलनेत क्रेडिट लिंक केले गेले आहेत. एस ओ पी नुसार बी पी एल उमेदवारांना 70% प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे आणि त्यासाठी एम ओ आर डी बी पी एल उमेदवारांच्या संदर्भात प्रशिक्षण खर्चाची प्रतिपूर्ती करते.

-फाय विभाग सर्व आर एस ई टी आय वर थेट आणि संबंधित झेडओ, एल डी एम द्वारे देखरेख ठेवतो जेणेकरून एन ए सी ई आर, एन एआर, एन आय आर डी अँड पी आर, नाबार्ड, एम ओ आर डी इत्यादींशी संपर्क साधताना एस ओ पी / कॉमन नॉर्म्स नोटिफिकेशन्स (सी एन एन) चे पालन सुनिश्चित होईल. आर एस ई टी मध्ये प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेम वर्क (एन एस क्यू एफ) अंतर्गत एम ओ आर डीने 61 प्रशिक्षण कार्यक्रम मंजूर केले आहेत. एन एस क्यू एफ मान्यताप्राप्त ट्रेडिंग अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त, आर एस ई टी आय नाबार्स आणि इतर सरकारी विभागांद्वारे प्रशिक्षण प्रायोजक प्रदान करते.

सेटलमेंट आणि क्रेडिट लिंकेज जास्तीत जास्त करणे आणि उर्वरित ठिकाणी बांधकाम पूर्ण करणे सुनिश्चित करणे हे आमचे ध्येय आहे जेणेकरून प्रत्येक आर एस ई टी आयकडे चांगल्या कामकाजासाठी आणि एस ओ पीचे पालन करण्यासाठी स्वतःची इमारत असेल. आमच्या आर एस ई टी आयला जिल्हा स्तरावर मॉडेल कौशल्य केंद्र बनविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आमच्या सर्व 43 आर एस ई टी आय ला "ए ए" ग्रेड प्रदान केला आहे.

<बी>आमच्या बँकेद्वारे व्यवस्थापित आरएसईटीआयचा तपशील: -

एक्सेल शीट अटॅचमेंट-1