एसबी खात्यांमध्ये जीपीए


गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा पॉलिसी अंतर्गत विमा संरक्षणाच्या सेटलमेंटसाठी दावा करण्यासाठी, दावेदार/कायदेशीर वारस सादर करणे आवश्यक आहे -

कंपनी बचत बँक उत्पादन विम्याची रक्कम कव्हरेज वैधता
न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी लिमिटेड पगार खाते (सरकारी कर्मचारी) रु. 50 लाख 1. समूह वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु. 50 लाख
2. कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व कव्हर रु. 50 लाख
3. कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व (50%) रु. 25 लाखांचे कव्हर
4. रु. 1 कोटीचा हवाई अपघात विमा
5. 2 लाख रुपयांचा शैक्षणिक लाभ
07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
पगार ए/सी (प्रा.लि.) रु. 30 लाख 1. रु. 30 लाखांचे सामूहिक वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण
2. रु.चा हवाई अपघात विमा. 50 लाख
07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
पेन्शन खाती रु. ५.०० लाख गट वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु. 5 लाख 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
इतर बीएसबीडी नसलेली खाती रु. १ लाख गट वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु. १ लाख 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
बीएसबीडी खाते रु. 0.50 लाख रु.0.50 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
किरकोळ खाते रु. 0.50 लाख गट वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु.0.5 लाख पर्यंत 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
पोलिस पगार खाती (रक्षक पगार खाती) रु. 50 लाख 1. रु. 50 लाखांचे सामूहिक वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण
2. कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व कव्हर रु. 50 लाख
3. कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व (50%) रु. 25 लाखांचे कव्हर
4. रु. 1 कोटीचा हवाई अपघात विमा
5. शैक्षणिक लाभ रु. 2 लाख
07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
संरक्षण वेतन खाती (रक्षक पगार खाती) रु. 50 लाख 1. रु. 50 लाखांचे सामूहिक वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण
2. कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व कव्हर रु. 50 लाख
3. कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व (50%) रु. 25 लाखांचे कव्हर
4. रु. 1 कोटीचा हवाई अपघात विमा
5. शैक्षणिक लाभ रु. 2 लाख
07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
निमलष्करी पगार खाती (रक्षक पगार खाती) रु. 50 लाख 1. रु. 50 लाखांचे सामूहिक वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण
2. कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व कव्हर रु. 50 लाख
3. कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व (50%) रु. 25 लाखांचे कव्हर
4. रु. 1 कोटीचा हवाई अपघात विमा
5. शैक्षणिक लाभ रु. 2 लाख
07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
क्लासिक खाती रु. 10 लाख गट वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु. पर्यंत. 10 लाख 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
सोने खाती रु. 25 लाख गट वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु. पर्यंत. 25 लाख 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
डायमंड खाती रु. 50 लाख गट वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु. पर्यंत. 50 लाख 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
प्लॅटिनम खाती रु. 100 लाख गट वैयक्तिक अपघात मृत्यू विमा संरक्षण रु. पर्यंत. 100 लाख 07.09.2023 ते 06.09.2024 पर्यंत वैध*
ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड बीएसबीडी खाते रु. 0.50 लाख वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 0.50 लाख 07.09.2022 पासून 06.09.2023 पर्यंत वैध*
बी ओ आय स्टार युवा एसबी खाती (वय १८-२१ वर्षे) रु. 0.50 लाख वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. 0.50 लाख 07.09.2022 पासून 06.09.2023 पर्यंत वैध*
बी ओ आय सरल वेतन खाते योजना - एसबी 165 रु. 2 लाख रु.चा सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा. 2 लाख 07.09.2022 पासून 06.09.2023 पर्यंत वैध*
स्टार रत्नाकर बचत पगार खाते - एसबी 164 रु. ५ लाख रु.चा सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा. ५ लाख 07.09.2022 पासून 06.09.2023 पर्यंत वैध*
बी ओ आय स्टार युवा एसबी खाती (21 वर्षांपेक्षा जास्त) रु. ५.०० लाख वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. ५.०० लाख 07.09.2022 पासून 06.09.2023 पर्यंत वैध*
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी (एसपीएल. चार्ज कोड 0204) रु. 30 लाख. रु.चा सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा. 30 लाख. 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध
स्कीम कोड अंतर्गत एसबी पेन्शनधारक (एसबी-१२१) रु. ५.०० लाख वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. ५.०० लाख 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध
एसबी डायमंड ग्राहक रु. ५.०० लाख वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. ५.०० लाख 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध
स्टार ज्येष्ठ नागरिक एसबी खाती (एसबी166) रु. ५.०० लाख वैयक्तिक अपघाती मृत्यूचे संरक्षण रु. ५.०० लाख 01.10.2022 ते 30.09.2023 पर्यंत वैध
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (एन आय सी एल) पगार प्लस-पॅरा मिलिटरी फोर्सेस रु.50.00 लाख गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण रु. 50 लाखांपर्यंत* कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण रु. पर्यंत. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व संरक्षण (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* रु. 2 लाखांचा शैक्षणिक लाभ (मृत्यू/पीटीडीमुळे) /पी पी डी/पी टी डी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध
पगार अधिक- राज्य आणि केंद्र सरकार कर्मचारी रु.50.00 लाख गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण रु. 50 लाखांपर्यंत* कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण रु. पर्यंत. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व संरक्षण (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* रु. 2 लाखांचा शैक्षणिक लाभ (मृत्यू/पीटीडीमुळे) /पी पी डी/पी टी डी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध
पगार अधिक - सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कर्मचारी रु.50.00 लाख गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण रु. 50 लाखांपर्यंत* कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण रु. पर्यंत. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व संरक्षण (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* रु. 2 लाखांचा शैक्षणिक लाभ (मृत्यू/पीटीडीमुळे) /पी पी डी/पी टी डी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध
पगार प्लस- जय जवान पगार प्लस खाते योजना रु.50.00 लाख गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण रु. 50 लाखांपर्यंत* कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण रु. पर्यंत. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व संरक्षण (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* रु. 2 लाखांचा शैक्षणिक लाभ (मृत्यू/पीटीडीमुळे) /पी पी डी/पी टी डी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध
कर्मचारी पगार खाती रु.50.00 लाख गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण रु. 50 लाखांपर्यंत* कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण रु. पर्यंत. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व संरक्षण (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* रु. 2 लाखांचा शैक्षणिक लाभ (मृत्यू/पीटीडीमुळे) /पी पी डी/पी टी डी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध
बी ओ आय रक्षक पगार खाते (एसपीएल. चार्ज कोड: रक्ष) रु. 50.00 लाख गट वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण रु. 50 लाखांपर्यंत* कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण रु. पर्यंत. 50 लाख* कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व संरक्षण (50%) रु. 25 लाखांपर्यंत.* रु. 2 लाखांचा शैक्षणिक लाभ (मृत्यू/पीटीडीमुळे) /पी पी डी/पी टी डी).* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी*. *अटी व नियम लागू 01.07.2022 पासून 12.06.2023 पर्यंत वैध
कृपया लक्षात घ्या सॅलरी प्लस-पॅरा मिलिटरी फोर्सेस, केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी आणि पीएसयू, जय जवान सॅलरी प्लस, स्टाफ सॅलरी आणि रक्षक पगार खात्यांसाठी मागील कव्हरेज 13.06.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत एन आय सी एल सह चालू राहील. रु. 30.00 लाख 30 लाखांपर्यंतचे सामूहिक वैयक्तिक अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण* रु. पर्यंतचे कायमस्वरूपी एकूण अपंगत्व संरक्षण. 30 लाख* रु. 15 लाखांपर्यंतचे कायमचे आंशिक अपंगत्व कवच.* रु.चे हवाई अपघात विमा संरक्षण. 1 कोटी* *अटी आणि नियम लागू 13.06.2022 पासून 30.06.2022 पर्यंत वैध

 • * (06.09.2019 पूर्वी किंवा 06.09.2019 पर्यंतच्या कोणत्याही अपघाती मृत्यूचे दावे एन आय सी एल आणि 06.09.2019 नंतर एच डी एफ सी ई आर जी ओ जी आय सी लिमिटेड द्वारे कव्हर केले जातात.)
 • # (३०.०९.२०१९ पूर्वी किंवा २०१९ पर्यंत कोणत्याही अपघाती मृत्यूचे दावे एन आय सी एल द्वारे कव्हर केले जातात आणि ३०.०९.२०१९ नंतर एच डी एफ सी ई आर जी ओ जी आय सी लिमिटेड द्वारे कव्हर केले जाते.)
 • @ (१२.०६.२०२२ पूर्वी किंवा २०२२ पर्यंत कोणत्याही अपघाताचे दावे द न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनीद्वारे कव्हर केले जातात आणि १२.०६.२०२२ नंतर एनआयसीएल लिमिटेडद्वारे कव्हर केले जाते.)

नोंद
टीप:- हे कव्हर बँकेच्या कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय विमा कंपनीने दाव्याच्या निपटाराला अधीन आहे. विमाधारकाचे अधिकार आणि दायित्वे विमा कंपनीकडे असतील. हे स्पष्ट केले आहे की विमा करार किंवा त्यातील कोणत्याही अटी बँकेवर बंधनकारक नसतील आणि बँक विमा कंपनी किंवा विमाधारक यांच्यासाठी कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. त्यानंतरच्या कोणत्याही वर्षात बँकेला तिच्या विवेकबुद्धीनुसार सुविधा काढून घेण्याचा अधिकार आहे.


न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडसाठी आवश्यक कागदपत्रे :

मृताच्या दावेदाराने द्यावयाच्या कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

 • नॉमिनी (मूळ) द्वारे योग्यरित्या भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला दावा फॉर्म
 • बँकेने प्रमाणित केलेल्या अपघात/ मृत्यूच्या तारखेपूर्वी 12 महिन्यांपूर्वीची सलारे स्लिप / एम्पॉलिअर फॉर्म - 16)
 • नॉमिनी पॅन कार्ड आणि आधार कार्डची आय डी प्रूफ कॉपी.
 • मृत पॅन कार्ड आणि आधार कार्डची ओळखपत्र प्रत.
 • एफ.आय.आर. / खबरी जवादब.
 • पंचनामा.
 • शवविच्छेदन अहवाल बँकेने सत्यापित केला.
 • मृत्यू चा दाखला.
 • पास बुक कॉपी आणि मृताची बँक स्टेटमेंट कॉपी.
 • नॉमिनीची पास बुक कॉपी आणि बँक स्टेटमेंट कॉपी.
 • अपघाताच्या तारखेनुसार जी पी ए पॉलिसी प्रत आणि समर्थन
 • आर. ओ. यांची मंजुरी नोट
 • 64 व्ही बी अनुपालन
 • बँकेकडून इतर कोणतीही कागदपत्रे.
  १) बँक ऑफ इंडिया शाखा खाते क्रमांक (
  २) बँक ऑफ इंडिया शाखेतील मृतांचे बँक स्टेटमेंट.
  ३) मृतव्यक्तीचे हॉस्पिटल पेपर.
  ४) बँक कव्हरिंग लेटर.
  ४) बँक कव्हरिंग लेटर.

खालील कागदपत्रांसह (मूळ किंवा प्रमाणित सत्य प्रतींमध्ये) योग्य रितीने भरलेला दावा फॉर्म, वैद्यकीय प्रमाणपत्र :

आवश्यक कागदपत्रे –

 • मूळ पहिला आणि अंतिम पोलिस अहवाल.
 • मूळ चौकशी पंचनामा .
 • शवविच्छेदन अहवालाची प्रमाणित प्रत .
 • पास बुकची प्रमाणित प्रत.
 • मृत्यू चा दाखला.
 • वेतन खात्यांसाठी तीन महिन्यांचे वेतन खाते विवरण आवश्यक आहे
 • गृह शाखेचे कव्हर लेटर ज्यामध्ये कार्यालय खाते क्रमांक आणि आय एफ एस सी कोड समाविष्ट असावा ज्यामध्ये उत्पन्न पाठविले जाईल.

शाखा पुष्टीसह सर्व सत्यापित कागदपत्रे थेट संबंधित विमा प्रदात्याकडे (वर नमूद केल्याप्रमाणे) पाठवावीत, पत्ता टॅबमध्ये नमूद केले आहे –


न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी लिमिटेडचा पत्ता:-श्री. नरेंद्र तेरसे
विभागीय व्यवस्थापक
द न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी लि.
डीओ-ll (142400)
एनसीएल परिसर, पहिला मजला, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स वांद्रे (ई)
मुंबई – ४००५४
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२६५९१८२१, २६५९२३३१, २६५९०२०३
फॅक्स क्रमांक-०२२-२६५९१८९९
ई-मेल आयडी:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in

कागदपत्रे
पाठविण्याचा पत्ता न्यू इंडिया अॅश्युरन्स
ए-१०२, पहिला मजला, भट्टड टॉवर, कोरा केंद्र रोड,
एस.व्ही.रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००९२.
ई-मेल आयडी:-sangita[dot]kamble[at]newindia[dot]co[dot]in / mini[dot]unnikrishnan[at]newindia[dot]co[dot]in / sanika[dot]parab[at]newindia[dot]co[dot]in

द ओरिएण्टल इन्सुरांस कंपनी लिमिटेड


क्लेम सर्विस सेंटर
पाचवा माळा, मेकर भवन न. 1
सर विठाल्दास थाक्केर्सेय मार्ग
न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई - 400020.
संपर्क:
1) श्रीमती इन्द्रमणि वर्मा, रीजनल मेनेजर
ईमेल पता: indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक: 022 67575601, 022 22821934
2) श्रीमती लक्ष्मी अय्यर, डिप्टी मेनेजर
ईमेल पता: Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक: 022 67575602
3) श्रीमती नीता प्रभू, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
ईमेल पता: neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक: 022 6757 5608

एचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड चा पत्ता:-अपघात आणि आरोग्य दावे विभाग.
एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
सहावा मजला, लीला बिझनेस पार्क, अंधेरी-कुर्ला
रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - ४०० ०५९
दावा सूचना ईमेल पत्ता:
papayments[at]hdfcergo[dot]com

नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचा पत्ता:-
३०-०९-२०१९ पूर्वीच्या दाव्यांसाठी
विभागीय व्यवस्थापक
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
द.ओ - 261700, पहिला मजला, 14, जे। टाटा रोड
रॉयल इन्शुरन्स बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई – 400 020.
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२१८६६/६७/६८, थेट
०२२-२२०२१८८६, फॅक्स क्रमांक ०२२-२२०२१८६९
ई-मेल आयडी:-VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in

१२-०६-२०२२ नंतरच्या दाव्यांसाठी
विभागीय व्यवस्थापक
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
पनवेल विभागीय कार्यालय (२६१५००)
पहिला मजला, स्नेह, प्लॉट क्र. 75, स्वामी नित्यानंद मार्ग,
पनवेल, रायगड, महाराष्ट्र – ४१०२०६
ईमेल आयडी: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
फोन : ०२२-२७४५-३६९१, ०२२-२७४५-३७७२


एनआयएसीएल क्लेम फॉर्म
download
एनआयए दावा फॉर्म
download
एनआयसीएल दावा फॉर्म
download
एचडीएफसी दावा फॉर्म
download
ओरिएंटल इन्शुरन्स क्लेम फॉर्म
download