एएसबीए


"अवरोधित रकमेद्वारे समर्थित अर्ज (एएसबीए)" प्रक्रियेचा तपशील.

  • आमच्या सर्व शाखा भौतिक एएसबीए अर्ज स्वीकारण्यासाठी नियुक्त केल्या आहेत.
हेल्पलाईन नंबर:
नोडल शाखा 022-2272 1781, 022-2272 1982
कॉल सेंटर 1800 103 1906, 1800 220 229,022-4091 9191
एच.ओ.-डीबीडी 022-69179611 ,022-69179631 ,022-69179629 ,022-69179615

क्र.क्र क्रियाकलापांचे तपशील देय तारीख (कामाचा दिवस*)
1

पब्लिक इश्यूचे सदस्यत्व घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदाराने खालीलपैकी कोणत्याही मध्यस्थांना पूर्ण बिड-कम-अर्ज फॉर्म सबमिट करावा:

  • एक एससीएसबी, ज्यांच्याकडे एसबी/सीडी खाते राखले जाते, ते ब्लॉक केले जावे
  • सिंडिकेट सदस्य (किंवा उप-सिंडिकेट सदस्य)
  • मान्य स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नोंदणीकृत स्टॉक ब्रोकर (आणि या क्रियाकलापासाठी पात्र म्हणून स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर ज्याचे नाव नमूद केले आहे) ('ब्रोकर')
  • एक डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट ('डीपी') (ज्यांच्या नावाचा उल्लेख स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइटवर या क्रियाकलापासाठी पात्र म्हणून केला आहे)
  • इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए') चे रजिस्ट्रार (ज्यांच्या नावाचा उल्लेख स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइटवर या क्रियाकलापासाठी पात्र आहे)
इश्यू ओपनिंग डेट इश्यू क्लोजिंग डेट (जेथे ट ही इश्यूची शेवटची तारीख आहे)
2 उपरोक्त मध्यस्थांनी, अर्ज मिळाल्याच्या वेळी, गुंतवणूकदारास, काउंटर फॉइल देऊन किंवा अर्ज क्रमांक निर्दिष्ट करून, अर्ज स्वीकारल्याचा पुरावा म्हणून, अनुक्रमे भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, गुंतवणूकदाराला पोचपावती द्यावी.
  • गुंतवणूकदारांनी एससीएसबीकडे सबमिट केलेल्या अर्जांसाठी: स्वीकारल्यानंतर
फॉर्म, एससीएसबी स्टॉक एक्सचेंजने निर्दिष्ट केल्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टीममध्ये संबंधित तपशील कॅप्चर करेल आणि अपलोड करेल आणि फॉर्ममध्ये निर्दिष्ट केलेल्या बँक खात्यामध्ये, निर्दिष्ट केलेल्या अर्जाच्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत उपलब्ध निधी ब्लॉक करणे सुरू करू शकेल.
  • गुंतवणूकदारांनी इतर मध्यस्थांकडे सबमिट केलेल्या अर्जांसाठी:
अर्ज स्वीकारल्यानंतर, संबंधित मध्यस्थ स्टॉक एक्सचेंजच्या इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रणालीमध्ये संबंधित तपशील कॅप्चर करेल आणि अपलोड करेल. स्टॉक एक्स्चेंज प्रत्येक बोली दिवसाच्या अखेरीस डीपी आयडी, क्लायंट आयडी आणि पॅनसाठी डिपॉझिटरी रेकॉर्डसह इलेक्ट्रॉनिक बोली तपशील प्रमाणित करेल आणि विसंगती संबंधित मध्यस्थांच्या लक्षात आणून देईल, दुरुस्त करण्यासाठी आणि वेळेत पुन्हा सबमिट करण्यासाठी स्टॉक एक्सचेंजद्वारे निर्दिष्ट. स्टॉक एक्स्चेंज आधीपासून दररोज अपलोड केलेल्या बोली तपशीलांमध्ये निवडलेल्या फील्डमध्ये बदल करण्यास अनुमती देईल.
3 इश्यू बंद होतो ट (इश्यूची शेवटची तारीख)
4. स्टॉक एक्स्चेंज आधीच अपलोड केलेल्या बोली तपशीलांमध्ये निवडलेल्या फील्डमध्ये (दुपारी 01:00 पर्यंत) बदल करण्यास परवानगी देईल. रजिस्ट्रारने दिवसाच्या अखेरीस स्टॉक एक्स्चेंजमधून इलेक्ट्रॉनिक बोली तपशील प्राप्त करणे. सिंडिकेट सदस्य, ब्रोकर्स, डीपी आणि आरटीए यांनी खाली दिलेल्या नमुन्यानुसार शेड्यूल फॉरवर्ड करण्यासाठी अर्ज फॉर्मसह संबंधित एससीएसबी च्या नियुक्त शाखांना निधी ब्लॉक करण्यासाठी पाठवावे.
फील्ड क्रमांक तपशील*
1 चिन्ह
2 मध्यस्थ संहिता
3 स्थान कोड
4 अर्ज क्र.
5 श्रेणी
6 पॅन
7 डीपी आयडी
8 क्लायंट आयडी
9 प्रमाण
10 रक्कम

(*स्टॉक एक्सचेंज वर नमूद केलेल्या प्रत्येक फील्डसाठी एकसमान वर्ण लांबी निर्धारित करेल) एससीएसबी निधी अवरोधित करणे सुरू ठेवण्यासाठी/सुरू करण्यासाठी. एससीएसबी च्या नियुक्त शाखा ट+1 दिवसानंतर वेळापत्रक आणि अर्ज स्वीकारू शकत नाहीत. रजिस्ट्रारने अर्ज क्रमांक आणि रक्कम असलेली स्टॉक एक्स्चेंजकडून प्राप्त बोली फाइल सर्व एससीएसबी ला द्यावी जे या फाइलचा वापर त्यांच्या शेवटी सत्यापन / सामंजस्यासाठी करू शकतात. अंक बंद होतो

ट+1
 

(*स्टॉक एक्सचेंज वर नमूद केलेल्या प्रत्येक फील्डसाठी एकसमान वर्ण लांबी निर्धारित करेल)
एससीएसबी निधी ब्लॉक करणे सुरू ठेवणार/सुरू करतील.
एससीएसबी च्या नियुक्त शाखा ट+1 दिवसानंतर वेळापत्रक आणि अर्ज स्वीकारू शकत नाहीत.
रजिस्ट्रारने अर्ज क्रमांक आणि रक्कम असलेली स्टॉक एक्स्चेंजकडून प्राप्त बोली फाइल सर्व एससीएसबी ला द्यावी जे या फाइलचा वापर त्यांच्या शेवटी सत्यापन / सामंजस्यासाठी करू शकतात.