BOI Eclgs


  • एमएसएमई पुनर्गठीत करण्याच्या उद्द्शाने उप-कर्ज प्रदान करण्या हेतू सीजीएसएसडी करिता गारंटी कव्हरेज प्रदान करणे. ९०% गारंटी कव्हरेज योजना/ट्रस्टकडून येइृल आएि उर्वरित १०% संबंधित प्रवर्ताकडून येईल.

उद्दिष्ट:

  • रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पुनर्गठनासाठी पात्र व्यवसायात इक्विटी/अर्ध इक्विटी स्वरूपात गुंतवणूक करण्यासाठी तणावग्रस्त टरटए च्या प्रवर्तकांना बँकामार्फत कर्ज सुविधा प्रदान करणे.

सुविधेचे स्वरूप:

वैयक्तिक कर्ज: तणावग्रस्त टरटए च्या खातेधारक प्रवर्तकांना बँकामार्फत मुदत कर्ज सुविधा प्रदान करणे.

कर्जाची मात्रा:

एमएसएमई युनिटच्या प्रवर्तकाला त्याच्या/तिच्या समभागाच्या १५% (इक्विटी अधिक कर्ज) किंवा ७५ लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे क्रेडिट दिले जाईल.

सुरक्षितता:

एमएलआयएस द्वारे मंजूर केलेल्या उपकर्ज सुविधेत उपकर्ज सुविधेच्या संपूर्ण अवधीकरिता विद्यमान सुविधेअंतर्गत वित्तपुरवठा केलेल्या मालमत्तेचा दुसरा प्रभार असेल.

अधिक माहितीसाठी
कृपया 'एसएमई' 7669300024 पाठवा
फक्त 8010968334 एक मिस्ड कॉल द्या


* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा


  • ही योजना त्या एमएसएमई साठी लागू आहे ज्यांची खाती ३१.०३.२०१८ रोजी मानक असून नियमितपणे कार्यरत आहेत, एकतर मानक खाती म्हणून किंवा आर्थिक वर्ष २०१८-१९ आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० दरम्यान एनपीए खाती स्वरूपात सुरू आहेत.
  • प्रस्तावित योजनेंतर्गत फसवणूक/जाणून बुजून कर्ज परतफेड करणाऱ्या डिफॉल्टर खात्यांचा विचार केला जाणार नाही.
  • एमएसएमई युनिट्सच्या प्रवर्तकांना वैयक्तिक कर्ज दिले जाईल. एमएसएमई स्वतः मालकी, भागीदारी, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा नोंदणीकृत कंपनी इत्यादी असू शकते.
  • ही योजना एमएसएमई तणावग्रस्त युनिट्ससाठी वैध आहे, उदा. ३०.०४.२०२० पर्यंत एसएमए-2 आणि एनपीए खाती जे कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या पुस्तकांवर RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुनर्रचना करण्यास पात्र आहेत.

मार्जिन:

  • प्रवर्तकांनी उपकर्जाच्या रकमेच्या १०% मार्जिन मनी/संपार्श्विक म्हणून आणणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी
कृपया 'एसएमई' 7669300024 पाठवा
फक्त 8010968334 एक मिस्ड कॉल द्या


* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा


जसे लागू आहे तसे

परतफेड कालावधी:

  • परतफेडीची कमाल मुदत १० वर्षे असेल. मुद्दलाच्या देयकावर ७ वर्षे (जास्तीत जास्त) स्थगिती असेल. ७ व्या वर्षापर्यंत फक्त व्याज दिले जाईल.
  • योजनेंतर्गत उप-कर्जावरील व्याज नियमितपणे (मासिक) सेवा देणे आवश्यक असताना, मुद्दलाची परतफेड स्थगिती पूर्ण झाल्यानंतर जास्तीत जास्त ३ वर्षांच्या आत केली करण्यात येईल.
  • कर्जदाराला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क/दंड न आकारता कर्जाची परतफेड मुदतीपूर्वी भरण्याची परवानगी आहे.

हमी कव्हरेज:

९०% हमी कव्हरेज स्कीम/ट्रस्टकडून आणि उर्वरित १०% संबंधित प्रवर्तकांकडून योजनेअंतर्गत एमएलआयएस कडून विस्तारित क्रेडिटवर येईल. हमी कव्हर अनकॅप्ड, बिनशर्त आणि अपरिवर्तनीय क्रेडिट हमी असेल.

हमी शुल्क:

थकबाकीच्या आधारावर हमी रकमेवर प्रतिवर्ष १.५०%. कर्जदार आणि एमएलआयएस यांच्यातील व्यवस्थेनुसार कर्जदारांकडून हमी शुल्क भरले जाऊ शकते.

प्रक्रिया शुल्क:

माफ केले असले तरी, इतर संबंधित शुल्क लागू असतील

अधिक माहितीसाठी
कृपया 'एसएमई' 7669300024 पाठवा
फक्त 8010968334 एक मिस्ड कॉल द्या


* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा


ECLGS अर्जासाठी डाउनलोड करण्यायोग्य कागदपत्रे अर्जदाराने सबमिट करणे अनिवार्य असेल

अर्जासह प्रस्ताव
(अर्जदाराने भरणे अनिवार्य)
download
अर्जासाठी संलग्नक
(जामीनदाराने भरण्यासाठी)
download

अधिक माहितीसाठी
कृपया 'एसएमई' 7669300024 पाठवा
फक्त 8010968334 एक मिस्ड कॉल द्या


* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

ECLGS