गोपनीयता धोरण


गोपनीयतेचा अधिकार

ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवली पाहिजे जोपर्यंत त्यांनी वित्तीय सेवा प्रदात्याला विशिष्ट संमती दिली नाही किंवा अशी माहिती कायद्यानुसार प्रदान करणे आवश्यक आहे किंवा ती अनिवार्य व्यावसायिक हेतूसाठी प्रदान केली गेली आहे (उदाहरणार्थ, क्रेडिट माहिती कंपन्यांना). संभाव्य अनिवार्य व्यावसायिक हेतूंबद्दल ग्राहकाला आधीच माहिती दिली पाहिजे. ग्राहकांना त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या संप्रेषणांपासून संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्यथा. वरील अधिकाराच्या अनुषंगाने, बँक करेल -

 • ग्राहकाची वैयक्तिक माहिती खाजगी आणि गोपनीय मानणे (ग्राहक यापुढे आमच्याकडे बँकिंग करत नसतानाही), आणि, सामान्य नियम म्हणून, अशी माहिती इतर कोणत्याही व्यक्ती/संस्थांसह त्याच्या सहाय्यक/सहकारी, टाय-अप संस्था इत्यादींकडे उघड करू नका. कोणत्याही कारणासाठी

  ए. ग्राहकाने असे प्रकटीकरण स्पष्टपणे लिखित स्वरूपात अधिकृत केले नाही
  बी. खुलासा कायद्याने / नियमानुसार सक्तीचा आहे
  सी. सार्वजनिक हितासाठी उघड करणे बँकेचे कर्तव्य आहे
  डी. बँकेने प्रकटीकरणाद्वारे तिच्या हितांचे रक्षण केले पाहिजे
  ई. हे नियामक अनिवार्य व्यावसायिक उद्देशासाठी आहे जसे की क्रेडिट माहिती कंपन्या किंवा कर्ज संकलन संस्थांना डिफॉल्टचे प्रकटीकरण

 • असे संभाव्य अनिवार्य प्रकटीकरण ग्राहकाला ताबडतोब लेखी स्वरूपात कळवले जाईल याची खात्री करा
 • ग्राहकाची वैयक्तिक माहिती मार्केटिंगच्या उद्देशाने वापरू किंवा शेअर करणार नाही, जोपर्यंत ग्राहकाने ती विशेषत: अधिकृत केली नसेल;
 • ग्राहकांशी संवाद साधताना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने जारी केलेल्या दूरसंचार व्यावसायिक संप्रेषण ग्राहक प्राधान्य नियम, 2010 (राष्ट्रीय ग्राहक प्राधान्य नोंदणी) चे पालन करेल.