பொது காப்பீட்டின் நன்மைகள்

தற்போது, ​​பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, ஆயுள், பொது மற்றும் ஆரோக்கியம் ஆகிய மூன்று காப்பீட்டுப் பிரிவுகளின் கீழ் எட்டு காப்பீட்டு கூட்டாளர்களுடன் இணைந்துள்ளது.

பாதுகாப்பு

பாதுகாப்பு

பிரீமியம்

பிரீமியம் செலுத்தும் அதிர்வெண்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை

வரிச் சலுகை

பிரிவு 80சி இன் கீழ் வரிச் சலுகைகள்

இன்சூரன்ஸ் கவர்

காப்பீடு மூலம் உங்கள் கவரை அதிகரிக்கவும்