பிஓஐ ஸ்டார் ரெரா பிளஸ் கணக்கு


  • பார்க்க மட்டுமே வசதியுடன் கூடிய நெட் பேங்கிங்
  • கணக்கு வைத்திருப்பவரால் வழங்கப்பட்ட ஆணைக்கு ஏற்ப ஆர்சிஏ இல் மீதியை சரிசெய்வதின் தானியங்கு பரிமாற்றம் மற்றும் ஓஏ க்கு மீதியை வரவு வைத்தல் ஆகியவை நாள் செயல்பாட்டின் முடிவில் கணினியால் தினசரி செய்யப்படும்
  • ஒற்றை சேகரிப்பு கணக்கில் வாங்குபவரிடமிருந்து ஒற்றை காசோலை / பணம் அனுப்புதல் சேகரிக்கிறது
  • மாநில ரெரா அதிகாரிகளுக்கு அவர்கள் அளிக்க வேண்டிய ரெரா திட்டக் கணக்கு பிரத்தியேகமான மற்றும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கணக்காகவே உள்ளது.
  • ரெரா விதிமுறைகளுக்கு டெவலப்பர் / பில்டர் எளிதில் இணங்க ரெரா பிளஸ் கணக்கு உதவுகிறது, ஏனெனில் வங்கி தனது சேகரிப்பில் அவர்களின் சார்பாக சேகரிப்பு வருமானத்துடன் பிரிக்கிறது