பத்திரங்களுக்கு எதிரான கடன் / ஓவர் டிராஃப்ட்


  • திருப்பிச் செலுத்த முடியாத இந்திய ரூபாயில் கடன்கள் / ஓவர் டிராஃப்ட் கிடைக்கும்.
  • ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, மறுகடன் அல்லது ஊக நோக்கங்களுக்காக அல்லது விவசாயம்/தோட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அல்லது ரியல் எஸ்டேட் வணிகத்தில் முதலீடு செய்வது தவிர, தனிப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக அல்லது வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக கடன்கள் கிடைக்கும்.
  • வைப்புத்தொகையை சரிசெய்வதன் மூலமோ அல்லது இந்தியாவுக்கு வெளியே இருந்து புதிதாக உள்நோக்கி பணம் அனுப்புவதன் மூலமோ திருப்பிச் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
  • கடன் பெறுபவரின் என்.ஆர்.ஓ கணக்கில் உள்ள உள்ளூர் ரூபாய் வளங்களிலிருந்தும் கடனை திருப்பிச் செலுத்தலாம்.
  • இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறைகளின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, இந்தியாவில் ஒரு பிளாட்/வீட்டை அவரது/அவளுடைய சொந்த வசிப்பிட உபயோகத்திற்காக வாங்குவதற்கு.
  • நடைமுறையில் உள்ள தற்போதைய ரிசர்வ் வங்கி வழிகாட்டுதல்களின்படி, வழக்கமான மார்ஜின் தேவைகளுக்கு உட்பட்டு எந்த உச்சவரம்பும் இல்லாமல் ரூபாய் கடன்கள் டெபாசிட் செய்பவருக்கு / மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது.
  • மேலும் விவரங்களுக்கு, உங்கள் அருகிலுள்ள பாங்க் ஆப் இந்தியா கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.


*விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும் பொருந்தும். மேலும் விவரங்களுக்கு, உங்கள் அருகிலுள்ள கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்