கிரீன் பின்


இந்தியாவின் எந்த வங்கி ஏடிஎம்-ஐயும் பயன்படுத்தி கிரீன் பின் (டெபிட் கார்டு பின்) உருவாக்கும் செயல்முறை

பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் கிரீன் பின்னை உருவாக்கலாம்,

 • கிளை மூலம் வாடிக்கையாளருக்கு புதிய டெபிட் கார்டு வழங்கப்படும் போது.
 • வாடிக்கையாளர் பின்னை மறந்துவிட்டு, தற்போதுள்ள அவரது/அவளது கார்டுக்கான பின்னை மீண்டும் உருவாக்க விரும்பினால்.
 • படி 1 - எந்தவொரு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏடிஎம்மிலும் டெபிட் கார்டைச் செருகி அகற்றவும்.
 • படி 2 - மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 • படி 3 - பின்வரும் இரண்டு விருப்பங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.
  “பின்னை உள்ளிடவும்”
  “(மறந்துவிட்டதா / பின்னை உருவாக்கு) கிரீன் பின்”
  திரையில் காட்டப்படும் “(மறந்துவிட்டேன் / பின்னை உருவாக்கு) கிரீன் பின்” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 • படி 4 - பின்வரும் இரண்டு விருப்பங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.
  "ஓடிபி ஐ உருவாக்கு"
  "ஓடிபி ஐ சரிபார்"
  தயவுசெய்து திரையில் காட்டப்படும் "ஓடிபி ஐ உருவாக்கு" விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் மற்றும் 6 இலக்க ஓடிபி வாடிக்கையாளரின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும். ஓடிபி கிடைத்ததும்,
 • படி 5 - டெபிட் கார்டை மீண்டும் செருகவும் மற்றும் அகற்றவும்.
 • படி 6 - மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
 • படி 7 – பின்வரும் இரண்டு விருப்பங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.
  “பின்னை உள்ளிடவும்”
  “(மறந்துவிட்டதா / பின்னை உருவாக்கு) கிரீன் பின்”
  திரையில் காட்டப்படும் “(மறந்துவிட்டேன் / பின்னை உருவாக்கு) கிரீன் பின்” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 • படி 8 -பின்வரும் இரண்டு விருப்பங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.
  “ஓடிபி ஐ உருவாக்கு”
  “ஓடிபி ஐ சரிபார்”
  தயவுசெய்து திரையில் உள்ள “ஓடிபி ஐ சரிபார்” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். "உங்கள் ஓடிபி மதிப்பை உள்ளிடவும்" திரையில் 6 இலக்க ஓ டி பி ஐ உள்ளிட்டு தொடரவும்.
 • படி 9 – அடுத்த திரை - “புதிய பின்னை உள்ளிடவும்”
  புதிய பின்னை உருவாக்க, உங்கள் விருப்பப்படி ஏதேனும் 4 இலக்கங்களை உள்ளிடவும்
 • படி 10 - அடுத்த திரை - "புதிய பின்னை மீண்டும் உள்ளிடவும்"
  புதிய 4 இலக்க பின்னை மீண்டும் உள்ளிடவும்.
  அடுத்த திரை- "பின் மாற்றப்பட்டது / வெற்றிகரமாக உருவாக்கப்பட்டது."

தயவுசெய்து கவனிக்கவும்:

 • பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏடிஎம்மில் டெபிட் கார்டு பின்னை அமைக்க/மீண்டும் அமைக்க, வாடிக்கையாளரின் மொபைல் எண்ணை வங்கியில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
 • ஹாட் பட்டியலிடப்பட்ட டெபிட் கார்டுகளுக்கு "கிரீன் பின்" உருவாக்க முடியாது.
 • செயலில் உள்ள, செயலற்ற கார்டுகள் மற்றும் 3 தவறான பின் முயற்சிகளால் தற்காலிகமாகத் தடுக்கப்பட்ட கார்டுகளுக்கு "கிரீன் பின்" ஆதரிக்கப்படும். செயலற்ற / தற்காலிகமாகத் தடுக்கப்பட்ட கார்டுகள் வெற்றிகரமான பின் உருவாக்கத்திற்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்படும்.
 • பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏடிஎம்களில் மட்டுமே "கிரீன் பின்" உருவாக்க முடியும்.