ஏஎஸ்பிஏ


"தடுக்கப்பட்ட தொகை மூலம் ஆதரிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் (ஏஎஸ்பிஏ)" செயல்முறையின் விவரங்கள்.

  • எங்களின் அனைத்து கிளைகளும் இயற்பியல் ஏஎஸ்பிஏ விண்ணப்பங்களை ஏற்கும் வகையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.
உதவி எண்கள்:
நோடல் கிளை 022-2272 1781, 022-2272 1982
அழைப்பு மையம் 1800 103 1906, 1800 220 229,022-4091 9191
ஹோ-டிபிடி 022-69179611 ,022-69179631 ,022-69179629 ,022-69179615

எஸ்.எல். எண். செயற்பாடுகளின் விபரங்கள் தவணை தேதி (வேலை நாள்*)
1

ஒரு பொது வெளியீட்டிற்கு சந்தா செலுத்த விரும்பும் ஒரு முதலீட்டாளர், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஏல மற்றும் விண்ணப்ப படிவத்தை பின்வரும் இடைத்தரகர்களில் ஏதேனும் ஒருவரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

  • SB/CD கணக்கு பராமரிக்கப்படும் ஒரு ஸ்க்ஸ்ப், தடுக்கப்பட வேண்டும்
  • சிண்டிகேட் உறுப்பினர் (அல்லது துணை சிண்டிகேட் உறுப்பினர்)
  • அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தையில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பங்குத் தரகர் (மற்றும் பங்குச் சந்தையின் வலைத்தளத்தில் இந்த நடவடிக்கைக்கு தகுதியானவர் என்று பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) ('புரோக்கர்')
  • ஒரு வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளர் ('டிபி') (இந்த நடவடிக்கைக்கு தகுதியுடையவராக பங்குச் சந்தையின் வலைத்தளத்தில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது)
  • ஒரு வெளியீடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவருக்கு ஒரு பதிவாளர் ('ஆர்டிஏ') (இந்த நடவடிக்கைக்கு தகுதியுடையவராக பங்குச் சந்தையின் வலைத்தளத்தில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது)
வெளியீட்டுத் தொடக்கத் தேதியை வழங்குதல் முதல் இறுதித் தேதி வரை (டி என்பது வெளியீட்டு முடிவுத் தேதியாக இருக்கும் இடம்)
2 மேற்குறிப்பிட்ட இடைத்தரகர்கள், விண்ணப்பம் பெறும்போது, விண்ணப்பப் படிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கான சான்றாக, முதலீட்டாளருக்கு கவுண்டர் தகடு அல்லது விண்ணப்ப எண்ணைக் குறிப்பிட்டு, முறையே இயற்பியல் அல்லது மின்னணு முறையில் ஒப்புகைச் சீட்டைக் கொடுக்க வேண்டும்.
  • எஸ்.சி.எஸ்.பி.க்கு முதலீட்டாளர்கள் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பங்களுக்கு: ஏற்றுக் கொண்ட பிறகு
படிவம், எஸ்.சி.எஸ்.பி பங்குச் சந்தை (கள்) குறிப்பிட்டுள்ளபடி மின்னணு ஏல முறையில் தொடர்புடைய விவரங்களைப் பிடித்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும், மேலும் படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கில் உள்ள நிதியை, குறிப்பிடப்பட்ட விண்ணப்பத் தொகையின் அளவிற்குத் தடுக்கத் தொடங்கலாம்.
  • முதலீட்டாளர்கள் பிற இடைத்தரகர்களிடம் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பங்களுக்கு:
விண்ணப்ப படிவத்தை ஏற்றுக் கொண்ட பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட இடைத்தரகர் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களைப் பெற்று பங்குச் சந்தையின் மின்னணு ஏல அமைப்பில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு ஏல நாளின் முடிவிலும், டிபி ஐடி, கிளையன்ட் ஐடி மற்றும் பான் ஆகியவற்றிற்கான டெபாசிட்டரியின் பதிவுகளுடன் மின்னணு ஏல விவரங்களை பங்குச் சந்தை (கள்) சரிபார்த்து, முரண்பாடுகளை சம்பந்தப்பட்ட இடைத்தரகர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்து, பங்குச் சந்தையால் குறிப்பிடப்பட்ட நேரத்திற்குள் சரிசெய்து மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தினசரி அடிப்படையில் ஏற்கனவே பதிவேற்றப்பட்ட ஏல விவரங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலங்களை மாற்றியமைக்க பங்குச் சந்தை (கள்) அனுமதிக்கும்.
3 சிக்கல் முடிவடைகிறது T (வெளியீடு முடிவு தேதி)
4. ஏற்கனவே பதிவேற்றப்பட்ட ஏல விவரங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலங்களை (பிற்பகல் 01:00 மணி வரை) மாற்றியமைக்க பங்குச் சந்தை (கள்) அனுமதிக்கும். பதிவாளர் நாள் இறுதிக்குள் பங்குச் சந்தைகளில் இருந்து மின்னணு ஏல விவரங்களைப் பெற வேண்டும். சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள், புரோக்கர்கள், டி.பி.க்கள் மற்றும் ஆர்.டி.ஏ.க்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின்படி ஒரு அட்டவணையை விண்ணப்ப படிவங்களுடன் அந்தந்த எஸ்.சி.எஸ்.பி.களின் நியமிக்கப்பட்ட கிளைகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
கள எண் விவரங்கள்*
1 சின்னம்
2 இடைத்தரகர் குறியீடு
3 இருப்பிடக் குறியீடு
4 விண்ணப்ப எண்.
5 வகையினம்
6 பான்
7 டிபி இட்
8 கிளிண்ட் இட்
9 க்வான்ட்டிடி
10 மொத்தம்

(*பங்குச் சந்தை(கள்) மேற்கூறிய ஒவ்வொரு துறைக்கும் எழுத்து நீளத்தை ஒரே சீராக வரையறுக்க வேண்டும்) எஸ்.சி.எஸ்.பி.க்கள் தொடர்ந்து / நிதியைத் தடுக்கத் தொடங்க வேண்டும். எஸ்.சி.எஸ்.பி.களின் நியமிக்கப்பட்ட கிளைகள் டி +1 நாளுக்குப் பிறகு அட்டவணை மற்றும் விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. விண்ணப்ப எண் மற்றும் தொகையைக் கொண்ட பங்குச் சந்தைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஏலக் கோப்பை அனைத்து எஸ்.சி.எஸ்.பி.க்களுக்கும் பதிவாளர் வழங்க வேண்டும், அவர்கள் தங்கள் முடிவில் சரிபார்ப்பு / சமரசத்திற்காக இந்த கோப்பைப் பயன்படுத்தலாம். சிக்கல் முடிவடைகிறது

T+1
 

(*பங்குச் சந்தை(கள்) மேற்கூறிய ஒவ்வொரு துறைக்கும் எழுத்து நீளத்தை ஒரே சீராக வரையறுக்க வேண்டும்)
எஸ்.சி.எஸ்.பி.க்கள் தொடர்ந்து / நிதியைத் தடுக்கத் தொடங்க வேண்டும்.
எஸ்.சி.எஸ்.பி.களின் நியமிக்கப்பட்ட கிளைகள் டி +1 நாளுக்குப் பிறகு அட்டவணை மற்றும் விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது.
விண்ணப்ப எண் மற்றும் தொகையைக் கொண்ட பங்குச் சந்தைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஏலக் கோப்பை அனைத்து எஸ்.சி.எஸ்.பி.க்களுக்கும் பதிவாளர் வழங்க வேண்டும், அவர்கள் தங்கள் முடிவில் சரிபார்ப்பு / சமரசத்திற்காக இந்த கோப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.