அந்நிய செலாவணி அட்டை விகிதம் பட்டியல்

தேதி: 24/05/2024
நாணய டிடிஎஸ் டிடிபி டிசிஎஸ் டிசிபி

USD

83.64

82.81

84.05

82.1

GBP

106.48

104.9

107

104.15

EUR

90.77

89.16

91.2

88.4

JPY

53.51

52.56

53.8

52.1

AUD

55.37

54.29

55.65

53.85

CAD

61.14

59.95

61.45

59.45

CHF

91.75

89.95

92.2

89.2

HKD

10.76

10.54

10.8

10.45

NOK

7.86

7.71

7.9

7.65

NZD

51.17

50.17

51.45

49.75

SGD

62.1

60.88

62.4

60.35

AED

22.87

22.42

23

22.25

குறிப்பு :
1.
ஜப்பானிய ஒய்இஎன் (ஜேபிஒய்) 100 எஃப்சி அலகுகளின் அடிப்படையில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது.
2.
மேலே உள்ள அட்டை விகிதங்கள் வெளிநாட்டு நாணயத்தை ஐ.என்.ஆருக்கு மாற்றுவதற்கானவை.
3.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அட்டை விகிதங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டவை மற்றும் சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. வாடிக்கையாளர் கணக்கில் டெபிட் / கிரெடிட் செய்யும் போது நடைமுறையில் உள்ள அட்டை விகிதங்கள் பொருந்தும் இறுதி விகிதங்களாகும்.