கிளஸ்டர் அடிப்படையிலான கடன்


குறிக்கோள்

ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியில் பொதுவான வணிக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ள கடன் வாங்குபவர்களின் தொகுப்பிற்கு உதவி வழங்குவதற்காக கிளஸ்டர் அடிப்படையிலான திட்டங்களை உருவாக்குதல்

கிளஸ்டரின் அடையாளம்

 • கிளஸ்டரில் உள்ள சாத்தியக்கூறுகளின்படி அடையாளம் காணப்பட வேண்டும்.
 • குறைந்தபட்சம் 30 அலகுகள் கிளஸ்டருக்குள் செயல்பட வேண்டும்.
 • ஒரு கிளஸ்டர் என்பது 200 கிமீ முதல் 250 கிமீ வரையிலான வரம்பிற்குள் உள்ள புவியியல் பகுதி என வரையறுக்கப்படலாம்.
 • குழுமத்தில் உள்ள அனைத்து அலகுகளும் சரியான பின்னோக்கிய / முன்னோக்கிய ஒருங்கிணைப்பு / இணைப்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும்/அல்லது
 • யு.என்.ஐ.டி.ஓ, எம்.எஸ்.எம்.இ அமைச்சகத்தால் அடையாளம் காணப்பட்ட கிளஸ்டர்

நிதியின் நோக்கம்

ஒரு குறிப்பிட்ட கிளஸ்டரில் உள்ள யூனிட்கள்/கடன் வாங்குபவர்களின் நிதி அடிப்படையிலான (பணி மூலதனம் / காலக் கடன்) மற்றும் நிதி அல்லாத அடிப்படையிலான (பிஜி/எல்சி) தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக.

வசதியின் தன்மை

பணி மூலதனம், கால கடன் மற்றும் என்.எஃப்.பி (எல்சி/பிஜி) வரம்புகள்

நிதி குவாண்டம்

ஒரு குறிப்பிட்ட கிளஸ்டரில் தனிநபர் கடன் வாங்குபவருக்கு நிதியின் அளவு தேவையின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் வணிகத்தின் தேவைக்கேற்ப மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

கிளஸ்டரின் கீழ் தனிப்பட்ட கடன் வாங்குபவர்களுக்கான தகுதி அளவுகோல்

 • எம்.எஸ்.எம்.இ.டி சட்டத்தின்படி உற்பத்தி / சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து வணிக நிறுவனங்களும் எம்.எஸ்.எம்.இ சட்டத்தின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 • எங்கு பொருந்துகிறதோ அங்கெல்லாம், அனைத்து வணிக நிறுவனங்களும் செல்லுபடியாகும் ஜிஎஸ்டி பதிவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

பாதுகாப்பு

தனிப்பட்ட கடன் வாங்குபவர்களுக்கான பாதுகாப்பு அளவுகோல்

சிஜிடிஎம்எஸ்இ உள்ளடக்கிய கணக்குகள்:

 • சி.ஜி.டி.எம்.எஸ்.இ கவரேஜ் அனைத்து தகுதியான கணக்குகளிலும் பெறப்பட வேண்டும்.
 • சி.ஜி.டி.எம்.எஸ்.இ இன் கலப்பின பாதுகாப்பு தயாரிப்பின் கீழ் உள்ள கவரேஜ் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.

சிஜிடிஎம்எஸ்இ உள்ளடக்காத கணக்குகள்:

 • செயல்பாட்டு மூலதனம் : குறைந்தபட்ச சி.சி.ஆர்: 0.65
 • கால கடன் / கூட்டுக் கடனுக்கு: குறைந்தபட்ச எஃப்.ஏ.சி.ஆர்: 1.00


யுனிடூ குழுமங்களின் பட்டியல்

Cluster-Based-Lending