. ஐஇஎம்-1 ஐஇஎம்-2
பெயர் திரு பி.கே.தாஷ், இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) திரு. சலில் குமார் ஜா, முன்னாள் எம்டி ஹெச்ஏஎல்
மின்னஞ்சல் முகவரி pkdash81@gmail.com skjha_lck@rediffmail.com