வங்கி வைப்பு விகிதங்களைச் சேமிக்கிறது


சேமிப்பு வங்கி வைப்பு வட்டி :

எஸ்பி வைப்புகளுக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வட்டி வீதத்தில் வட்டி செலுத்தப்படும். தினசரி தயாரிப்புகளுக்கு வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முறையே மே, ஆகஸ்ட், நவம்பர் மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் காலாண்டு அடிப்படையில் எஸ்பி ஏ/சி யில் வரவு வைக்கப்படும் அல்லது குறைந்தபட்சம் ₹ 1 / - க்கு உட்பட்டு எஸ்பி ஏ/சி முடிவடையும் போது வரவு வைக்கப்படும். காலாண்டு வட்டி கொடுப்பனவு மே 2016 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது மற்றும் கணக்கின் செயல்பாட்டு நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் எஸ்பி கணக்கில் வழக்கமான அடிப்படையில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

சேமிப்பு வங்கி டெபாசிட்டுகளுக்கான வட்டி விகிதத்தில் ஏதேனும் மாற்றம்/திருத்தம் செய்யப்பட்டால் வங்கியின் இணையதளம் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்.

சேமிப்பு வங்கி வைப்பு வட்டி விகிதம்

எஸ்பி இருப்புக்கள் வட்டி வீதம் (2022.05.01 இலிருந்து அமுலுக்கு வரும்)
₹ 1.00 லட்சம் வரை 2.75
1.00 லட்சத்திற்கு மேல் 2.90