தனியுரிமைக் கொள்கை


தனியுரிமைக்கான உரிமை

நிதிச் சேவை வழங்குநருக்கு குறிப்பிட்ட ஒப்புதலை வழங்கியிருந்தால் அல்லது சட்டத்தின் கீழ் அத்தகைய தகவல்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் அல்லது கட்டாய வணிக நோக்கத்திற்காக (உதாரணமாக, கடன் தகவல் நிறுவனங்களுக்கு) வழங்கப்படாவிட்டால் வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் ரகசியமாக வைக்கப்பட வேண்டும். கட்டாய வணிக நோக்கங்களைப் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் தனியுரிமையை மீறும் அனைத்து வகையான தகவல்தொடர்புகளிலிருந்தும், மின்னணு அல்லது மற்றவற்றிலிருந்தும் பாதுகாக்க உரிமை உண்டு. மேலே உள்ள உரிமையைப் பின்பற்றி, வங்கி -

 • வாடிக்கையாளரின் தனிப்பட்ட தகவலை தனிப்பட்டதாகவும் ரகசியமாகவும் கருதுங்கள் (வாடிக்கையாளர் எங்களுடன் வங்கியில் இல்லை என்றாலும் கூட), மேலும், ஒரு பொது விதியாக, அத்தகைய தகவல்களை அதன் துணை நிறுவனங்கள் / கூட்டாளிகள், டை-அப் நிறுவனங்கள் உட்பட வேறு எந்த தனிநபர்/நிறுவனங்களுக்கும் வெளியிடக்கூடாது. எந்தவொரு நோக்கத்திற்காகவும்

  ஏ. வாடிக்கையாளர் வெளிப்படையாக எழுத்துப்பூர்வமாக அத்தகைய வெளிப்படுத்தலை அங்கீகரித்திருந்தால்
  பி. வெளிப்படுத்தல் சட்டம் / ஒழுங்குமுறை
  சி.வங்கி பொது நலனுக்காக அதாவது பொது நலனுக்காக பொது மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டிய கடமை உள்ளது
  டி. வங்கி அதன் நலன்களை வெளிப்படுத்தல் மூலம் பாதுகாக்க வேண்டும்
  ஈ. இது போன்ற ஒழுங்குமுறை கட்டாய வணிக நோக்கத்திற்காக கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் அல்லது கடன் வசூல் முகவர்
  க்கு இயல்புநிலையை வெளிப்படுத்துதல்

 • அத்தகைய கட்டாய வெளிப்பாடுகள் வாடிக்கையாளருக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக உடனடியாகத் தெரிவிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யும்
 • வாடிக்கையாளரின் தனிப்பட்ட தகவலை சந்தைப்படுத்தல் நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தவோ அல்லது பகிரவோ கூடாது, வாடிக்கையாளர் அதை குறிப்பாக அங்கீகரித்திருந்தால் தவிர;
 • வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட தொலைத்தொடர்பு வர்த்தக தொடர்புகள் வாடிக்கையாளர் விருப்ப ஒழுங்குமுறைகள், 2010 (தேசிய வாடிக்கையாளர் விருப்பப் பதிவு) ஐ கடைபிடிக்க வேண்டும்.