ஆர் எஸ் இ டி ஐ


சகுந்தலா சேதி க/பெ- குலமணி சேதி-பகராரரோடு, பரிபாடா அஞ்சல் இல்

மாவட்டம் - மயூர்பஞ்ச், ஒடிசா க்கு நட்சத்திர ஸ்வரோஜ்கர் பிரசிக்ஷன் சன்ஸ்தான், பரிபாடா - ஆர்எஸ்இடியில் உள்ள இலவச பயிற்சி வசதிகள் பற்றி செய்தித்தாள் விளம்பரத்தில் இருந்து தெரிய வந்தது. அவள் நிறுவனத்தில் ஆடை வடிவமைப்பு பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுக்கு விண்ணப்பித்தாள். அவர் 21 நாட்கள் பயிற்சி பெற்றார். பகதா சாலையில் உள்ள தனது சொந்த வீட்டில் சுயநிதி மூலம் ஆடை வடிவமைப்புக்கான தனது சொந்த யூனிட்டைத் தொடங்கியுள்ளாள். ஆடை வடிவமைப்பிலிருந்து அவர் மாதந்தோறும் ரூ.5000/-க்கு மேல் சம்பாதிக்கிறாள். இப்போது அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாள்.


திரு. அந்தர்யாமி தாஸ் த/பெ-ஹரேக்ருஷ்ண தாஸ் -பகாரா சாலை, பரிபாதா அஞ்சல்

மாவட்டம்- மயூர்பஞ்ச், ஒடிசா. பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளார். ஒரு நாள் உள்ளூர் அகில இந்திய வானொலியில், பயிற்சி நிறுவனம் (எஸ்.எஸ்.பி.எஸ்) மற்றும் அங்குள்ள வசதிகளைப் பற்றி அறிந்து கொண்டார். அவர் தேவையான அனைத்து காகிதங்களுடன் நிறுவனத்திற்கு வந்து பயிற்சிக்கு விண்ணப்பித்தார். அவர் ஆறு நாட்கள் தூப் பத்தி செய்யும் பயிற்சித் திட்டத்தைப் பெற்றுள்ளார். பயிற்சிக்குப் பிறகு பாக்தா சாலையில் உள்ள சொந்த வீட்டில் சுயநிதித் துறையில் தூப் பத்தி தயாரிப்பைத் தொடங்கினார். அவர் மாதம் ரூ.10,000/-க்கு மேல் வருமானம் ஈட்ட முடிகிறது. இப்போது அவர் செட்டில் ஆகி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.


திரு ராகேஷ் குமார் ஷர்மா, த/பெ யோகேஷ் சந்திர சர்மா, வாலிகஞ்ச், வார்டு எண்-03, அஞ்சல் - பனாஜ்பூர்)

மாவட்டம் - மயூர்பஞ்ச், ஒடிசா. பி.எம்.இ.ஜி.பி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5 லட்சம் வரை வங்கிக் கடன் பெற்றுள்ளார். 01-09-2014 முதல் 12-09-2014 வரை பரிபாடாவில் உள்ள எஸ்.எஸ்.பி.எஸ்ஸில் 12 நாட்கள் ஈ.டி.பி பயிற்சி பெற்றார். பயிற்சிக்குப் பிறகு லால்பஜார் பகுதியில் கம்ப்யூட்டர் கடையைத் தொடங்கியுள்ளார். இப்போது செட்டில் ஆகி மாதம் ரூ. 10,000/- க்கு மேல் சம்பாதிக்கிறார்.


லிலிராணி தால் க/பெ- ஹேமந்தா தால், அஞ்சல்-கடுவானி, மாவட்டம்- மயூர்பஞ்ச்

கடுவானியைச் சேர்ந்த லிலிராணி தால் பிபிஎல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் மற்றும் கூலி வேலை செய்து வந்தார். எஸ்.எஸ்.பி.எஸ் இன்ஸ்டிட்டின் தகவலைப் பெற்று, பெண்களுக்கான ஆடை வடிவமைப்பு பயிற்சி எடுத்தார். பிறகு ஆடை வடிவமைப்பு கடையை ஆரம்பித்து தன் வாழ்வாதாரத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டாள். அவள் இப்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாள்.