ஏஎம்எல்/கைக்/கிஎப்டி பாலிசி

ஏஎம்எல்/கைக்/கிஎப்டி பாலிசி


லியாகளுக்கான நோடல் அதிகாரி
பெயர்: அனிதா ரமேஷ் நாயர்
பதவியின் பெயர் : உதவிப் பொது முகாமையாளர்
துறை: பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு & கைக் - ஏஎம்எல் துறை
தொடர்பு விபரங்கள்: தொலைபேசி எண் 022-66684774 மின்னஞ்சல் : Ho.Boileainquiry@bankofindia.co.in
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: பாங்க் ஆப் இந்தியா, ஹெட் ஆபீஸ், 2வது தளம், ஈஸ்ட் விங், ஸ்டார் ஹவுஸ் 1, சி-5, "ஜி" பிளாக், பாந்த்ரா - குர்லா காம்ப்ளக்ஸ், பாந்த்ரா (கிழக்கு), மும்பா | 400051