ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ


ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು)

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಐಡಿಎಐ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13012/64/2016/ಕಾನೂನು/ಯುಐಡಿಎಐ (ಸಂ. 1 ರ 2016) ದಿನಾಂಕ 12ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2016 (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ನಿಯಮಗಳು) ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. .

 • ಕೆಳಗಿನ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

 • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.uidai.gov.in
 • ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: 1947
 • ಇಮೇಲ್: help@uidai.gov.in

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಗಳ) ಪಟ್ಟಿ

 • ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ (ಬಿ ಸಿ) ಮಾದರಿ: ವ್ಯಾಪಾರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
 • ನಮ್ಮ ಬಿ ಸಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು: ಬಿ ಸಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳ.ಬಿ ಸಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಜನ್ ಧನ್ ದರ್ಶಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.


 • ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಈ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೋಂದಣಿ/ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಪಿ ಒ ಐ, ಪಿ ಒ ಎ, ಪಿ ಒ ಆರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಒ ಬಿ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ದಾಖಲಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ,ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ (www.uidai.gov.in) ದಾಖಲಾತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತಿ/ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.


ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕಗಳು (ಯುಐಡಿಎಐ ಪ್ರಕಾರ)

ಕ್ರ.ಸಂ ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್/ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ (ಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ) ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಶುಲ್ಕ
1 New Aadhaar Enrolment ಉಚಿತ
0-5 ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಜನರೇಷನ್ (ECMP ಅಥವಾ CEL ಕ್ಲೈಂಟ್ ದಾಖಲಾತಿ) ವೆಚ್ಚದ ಉಚಿತ
5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆಚ್ಚದ ಉಚಿತ
ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ (05 ರಿಂದ 07 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳು) ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ (05 ರಿಂದ 07 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳು)
ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ (07 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) 100
ಇತರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ (ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ) 100
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ECMP/UCL/CELC ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನವೀಕರಣ (ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನವೀಕರಣ) 50
ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ PoA/ PoI ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನವೀಕರಣ 50
ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ PoA/ PoI ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನವೀಕರಣ 30
10 ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ PoA/ PoI ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನವೀಕರಣ 50

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.


ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 • ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ
 • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿವರಗಳು, ವಿಳಾಸ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಿ
 • 5 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಆಪರೇಟರ್ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳು / ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರದೆ, ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು / ಮುಚ್ಚಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ದೂರುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ಸೀರಿಯಲ್ ನಂ. ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಬಿ ಒ ಐ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ - ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ 022-6668-4781 Headoffice.Financialinclusion@bankofindia.co.in
2 ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ 1800-300-1947 ಅಥವಾ 1947 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ) help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in