ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ


SWIFT ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು

SWIFT ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂದೇಶಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಸರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಬಾಹ್ಯ ಹಣ ರವಾನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗಿನ ರವಾನೆಯನ್ನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗ್ಗದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.