• ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 85% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
 • ನಾಮಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿತರಣೆ
 • ಸುಲಭ ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು
 • ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
 • ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಮುಕ್ತಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ
 • ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ.
 • ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಆರ್ಓಐ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ*
 • ಟಿ ಎ ಟಿ - 25 ನಿಮಿಷಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು 7669021290 ಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್-'GOLD' ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
8010968370 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು 7669021290 ಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್-'GOLD' ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
8010968370 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು/ಒಡವೆಗಳು/ನಾಣ್ಯಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ

ಕೃಷಿ/ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ/ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ: ಗರಿಷ್ಠ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೊದಲು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

 • ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು (ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ)
 • ಅಡವಿಡಬಹುದಾದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು/ನಾಣ್ಯ.
 • ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ವಿವರಗಳು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ> ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು 7669021290 ಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್-'GOLD' ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
8010968370 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನೀತಿ-2023 ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್ಒಬಿಸಿ 117/232 ದಿನಾಂಕ 28.12.2023 ರ ಪ್ರಕಾರ

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಮಿತಿ ಪಿ ಪಿ ಸಿ
1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ
1.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.125/- ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.250/-
5.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.125/- ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1000/-

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ @ 1 ವರ್ಷ ಎಂ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ + 0.00% (ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್)+ 0.00% (ಸಿ ಆರ್ ಪಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.80%
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ @ ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಆರ್+ 0.00% (ಸಿ ಆರ್ ಪಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9.25%
ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಮತ್ತು ಒಪಿಎಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ @ ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಆರ್+ 0.00% (ಸಿ ಆರ್ ಪಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9.25%
ಬಳಕೆ / ಆದ್ಯತೆಯೇತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ @ಎಂ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್+ 0.00% (ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್) + 0.00% (ಸಿ ಆರ್ ಪಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.80%

ಕೃಷಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಡೆಯುವಿಕೆ / ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ರೂ.50/- ಖಾತೆ / ದಾಖಲೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು 7669021290 ಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್-'GOLD' ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
8010968370 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ