ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಖಾತೆಗಳು


ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಚಿವಾಲಯ

  • ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ
  • ಉಕ್ಕಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
  • ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ

ರಾಜ್ಯದ ಉಪ-ಖಜಾನೆ ವ್ಯವಹಾರ

  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ -36 ಶಾಖೆಗಳು
  • ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ - ಕ್ಯೂಪೆಮ್ (01 ಶಾಖೆ)
  • ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ - ಕಿಯೋಂಝಾರ್ ವಲಯ - 10 ಶಾಖೆಗಳು
  • ಭುವನೇಶ್ವರ ವಲಯ - ಭುವನೇಶ್ವರ (ಮುಖ್ಯ) (01 ಶಾಖೆ)
  • ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ - ಚೆನ್ನೈ ವಲಯ - ಕಲಾಸಪಕ್ಕಂ (01 ಶಾಖೆ)
  • ಕೊಯಮುತ್ತೂರು ವಲಯ - ಮಂಡಪಂ, ಓಡನ್‌ಛತ್ರಂ ಮತ್ತು ವಾಡಿಪಟ್ಟಿ (03 ಶಾಖೆಗಳು)

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಸರಳ ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಇಎಸ್‌ಬಿಟಿಆರ್ - 121 ಶಾಖೆಗಳು (ಪಟ್ಟಿಯ ಲಿಂಕ್)