ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ (ಪಿ ಒ ಎಸ್) ಟರ್ಮಿನಲ್

ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ (ಪಿಒಎಸ್) ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂತಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ / ಕ್ರೆಡಿಟ್ / ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


 • Quick Deployment of POS Machine at Merchant Location
 • Safe and Secure Payment
 • Zero Installation charges
 • Zero rental facility for high-value customers
 • Deviation in MDR for deserving customers
 • Merchant transaction credit on T+1 basis including holidays
 • Daily POS transaction statement is directly sent to registered E-mail ID
 • Providing services to Pan India
 • No hidden costs

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಒಐ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.


 • Acceptance of Visa, MasterCard, Rupay Card
 • NFC-enabled terminals facilitating fast payment
 • Providing Mobile Application for Real-time transaction monitoring
 • Acceptance of International Card
 • EMI Facility available
 • Customized POS Solution
 • Dynamic QR Code facility available
 • Cash @ POS facility available


All business entities typically engage in retail sales, hospitality services or other customer-facing transaction having valid proof of business (Business establishment Registration), address proof, photo identity proof of the proprietor/partner/key promoters etc.


 • Merchant's KYC document
 • Merchant's PAN card
 • Business Registration/EstabIishment Certificate
 • Business Address Proof
 • Any other documents as per Bank's requirement


Merchant Discount Rate (MDR) or Merchant Discount Rate, is a fee paid by the merchant to its bank for accepting payments via debit card, credit card, Pre-Paid cards and QR code. This is typically calculated as a percentage of the transaction value undertaken through the cards or QR code. Bank decides MDR charges based on category of merchant as per government and RBI guidelines


 • Android POS (Version 5): Wireless Android Terminals supporting 4G/3G/2G, Bluetooth, 5-inch full touch HD Screen, accepts virtual cards, Bharat QR, UPI, Aadhar Pay etc.
 • GPRS(Desktop): SIM Based GPRS terminals with charge slip (Printing of Charge Slip)
 • GPRS(HandheId): SIM Based GPRS terminals with charge slip (Printing of Charge Slip)
 • GPRS (with e-Charge Slip): SIM Based GPRS terminals with e-charge slip (Non - Printing of Charge Slip) (e-charge slip is sent on customer's mobile through SMS)

For More Details, Please Contact Your nearest BOI Branch with the following Documents: Identity proof, Address proof, Business Establishment proof