ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು / ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳು


ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು/ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು

ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಡ್ರಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರಾಯರ್‌ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಡಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾವತಿ ಖಚಿತ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ರವಾನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು.