ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಫ್, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಮಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಮಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ

ಭದ್ರತೆ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ವಿಮಾ ಕವರ್

ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ("ಬಿಒಐ") ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಆರ್ಡಿಎಐ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.ಸಿಎ0035 ಅನ್ನು ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (ಐಆರ್ಡಿಎಐ) ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇವಲ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಮಾದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು / ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಒಐ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ
ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ & ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ("ಬಿಒಐ") ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಆರ್ಡಿಎಐ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.ಸಿಎ0035 ಅನ್ನು ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (ಐಆರ್ಡಿಎಐ) ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇವಲ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಮಾದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು / ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಒಐ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ
ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ & ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ