ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಾಲ / ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್


  • ಸಾಲಗಳು / ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ / ನೆಡುತೋಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
  • ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಒಳಬರುವ ಹಣ ರವಾನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಾಲಗಾರನ ಎನ್ಆರ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.
  • ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವನ / ಅವಳ ಸ್ವಂತ ವಸತಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ / ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ / ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ