ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ


ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ("ಬಿಓಐ") ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಐಆರ್ಡಿಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸಿಎ0035 ಹೊಂದಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇವಲ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಮಾದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು / ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಓಐ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಮಾದಾರರು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು, ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು / ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ. ಐಆರ್ಡಿಎಐ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಘಟಕಗಳ ಎನ್ಎವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆದಾರನು ಅವನ / ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಮಾದಾರರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಮಾದಾರರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೃಡೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಳಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ, ಹೇಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅವಲಂಬನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರು ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ, ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವೈಫಲ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಿಧಾನಗತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಗೌಪ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮಾಹಿತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರಣದಿಂದ, ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೇಳಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.