ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ - ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ

ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ) ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ / ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ತೆರೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕೈಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 18-45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಯುವಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಯನ್ನು 3 ಸಮಿತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, 1. ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಎನ್ ಎಲ್ ಎ ಸಿ ಆರ್) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ (ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ), 2. ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್), ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರ್ ಡಿ), ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ (ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ) ಮತ್ತು 3. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಡಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ), ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನ ಡಿ ಸಿ / ಸಿ ಇ ಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆ)

ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇ ಆರ್ (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆರ್ಎಸ್ಇಟಿಐ), ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ ನೇಮಿಸಿದ ಎಸ್ಡಿಆರ್ (ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ನ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಮೂಲಕ ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಡಿ ಎಂ ಗಳಿಂದ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇ ಆರ್ / ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ / ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಎಂ / ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ <ಬಿಆರ್><ಬಿಆರ್) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ> ಜಿ ಒ ಐ / ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ ವಹಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ 43 ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 3.07 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2.20 ಲಕ್ಷ (71.83%) ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1.09 ಲಕ್ಷ (51.56%) ಜನರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 70% ಮತ್ತು 50% ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಒಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 70% ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇ ಆರ್, ಎನ್ ಎ ಆರ್, ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್, ನಬಾರ್ಡ್, ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒ ಪಿ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ (ಸಿ ಎನ್ ಎನ್) ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್ಒ-ಫೈ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಝೋ, ಎಲ್ಡಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಇಟಿಐನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಚೌಕಟ್ಟು (ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ 61 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಆರ್ಎಸ್ಇಟಿಐ ನಬಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಎಸ್ಇಟಿಐಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಒಪಿ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಟ್ಟಡವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಅನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ 43 ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳಿಗೆ "ಎ ಎ" ಗ್ರೇಡ್ ನೀಡಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಗಳ ವಿವರಗಳು:-

Excel ಶೀಟ್ ಲಗತ್ತು-1