ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಾರರು


ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಾರ ಏಜೆಂಟ್ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು:

ಕ್ರ. ಸಂ ಬಿಎಂಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು
1 ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ
2 ನಗದು ಠೇವಣಿ (ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್)
3 ನಗದು ಠೇವಣಿ (ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಎಇಪಿಎಸ್)
4 ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಯುಎಸ್/ರುಪೇ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ)
5 ನಗದು ವಾಪಸಾತಿ (ಆಫ್ ಯೂಎಸ್)
6 ನಿಧಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್)
7 ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಎಇಪಿಎಸ್)
8 ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ (ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್/ರುಪೇ ಕಾರ್ಡ್)
9 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆ (ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ - ಎಇಪಿಎಸ್)
10 ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್)
11 ಟಿಡಿಆರ್/ಆರ್ ಡಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು
12 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ವಿಮೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ
13 ಮೈಕ್ರೋ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ
14 ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ
15 ಚೆಕ್ ಸಂಗ್ರಹ
16 ಆಧಾರ್ ಸೇರಿಸುವುದು
17 ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿಸುವುದು
18 ಐಎಂಪಿಎಸ್
19 ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ
20 ಹೊಸ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ
21 ಚೆಕ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
22 ಚೆಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರಣೆ
23 ಟಿಡಿ/ಆರ್ಡಿ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ
24 ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ
25 ದೂರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
26 ದೂರುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
27 SMS ಅಲರ್ಟ್/ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ (ಮೊಬೈಲ್ ನಂ./ಇ-ಮೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ)
28 ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ (ಆಧಾರ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)
29 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮಿತಿಗಳವರೆಗಿನ ಚೇತರಿಕೆ/ಸಂಗ್ರಹ
30 ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ
31 ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನವೀಕರಣ
32 ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೋರಿಕೆ ಆರಂಭ
33 ವಾಹನ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಕೋರಿಕೆ ಆರಂಭ
34 ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೋರಿಕೆ ಆರಂಭ
35 ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ ಲೀಡ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು
36 PPF ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿನಂತಿ
37 SCSS ಖಾತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿನಂತಿ
38 SSA ಖಾತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿನಂತಿ
39 ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭ
40 ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭ
41 ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭ
42 SGB ​​(ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್) ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭ

ಬಿ ಸಿ. ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಳ:

ಬಿ ಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿರುವ ಜನ್ ಧನ್ ದರ್ಶಕ್ ಆಪ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.