ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ


ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਏਜੰਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਸੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ:

ਲੜੀ ਨੰ. ਬੀਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
1 ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
2 ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ)
3 ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ (ਹੋਰ ਬੈਂਕ — ਏਈਪੀਐਸ)
4 ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣਾ (ਯੂਐਸ/ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ)
5 ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣਾ (ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)
6 ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ)
7 ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਹੋਰ ਬੈਂਕ — ਏਈਪੀਐਸ)
8 ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ (ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ/ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ)
9 ਬਕਾਇਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (ਹੋਰ ਬੈਂਕ — ਏਈਪੀਐਸ)
10 ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ)
11 ਟੀਡੀਆਰ/ਆਰਡੀ ਉਦਘਾਟਨ
12 ਮਾਈਕਰੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੌਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ
13 ਮਾਈਕਰੋ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ
14 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਾਖਲਾ
15 ਚੈੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
16 ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ
17 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਡਿੰਗ
18 ਆਈਐਮਪੀਐਸ
19 ਐਨਈਐਫਟੀ
20 ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ-ਬੁੱਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
21 ਚੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੋ
22 ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
23 ਟੀਡੀ/ਆਰਡੀ ਰੀਨਿਉ ਕਰੋ
24 ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ
25 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
26 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ
27 ਐਸਐਮਐਸ ਚਿਤਾਵਨੀ/ਈਮੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. /ਈ ਮੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ)
28 ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਆਧਾਰ ਯੋਗ)
29 ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ/ਸੰਗ੍ਰਹਿ
30 ਰੂਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
31 ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ
32 ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
33 ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਲਈ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
34 ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
35 ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਲਈ ਲੀਡ ਪੀੜ੍ਹੀ
36 PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
37 SCSS ਖਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
38 SSA ਖਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
39 ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਰੰਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
40 ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਰੰਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
41 ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਰੰਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
42 SGB ​​(ਸੋਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ) ਲਈ ਅਰੰਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਬੀਸੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ:

ਬੀਸੀ ਆਉਟਲੈਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਧਨ ਦਰਸ਼ਕ ਐਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।