ਪੀਪੀਐਫ ਅਕਾਊਂਟ


ਦਿਲਚਸਪੀ

ਵਿਆਜ ਦਰ ਜੀ ਓ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ ਓ ਆਈ 7.10% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ

 • ਵਿਆਜ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਪੀਪੀਐਫ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਈ ਈ ਈ (ਮੁਕਤ-ਮੁਕਤ-ਮੁਕਤ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-

 • ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਯੂ/ਐੱਸ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ।
 • ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਪੀਪੀਐਫ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:-

 • ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ: ਪੀਪੀਐਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ 25% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
 • ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਆਮ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਯੋਗਤਾ: ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਹੈ।
 • ਕੋਰਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ: ਪੀਪੀਐਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

 • ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ/ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅ/ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਐੱਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐੱਚ ਯੂ ਐਫ ਪੀਪੀਐਫ ਅ/ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੁਪਏ ਹੈ। 500/- ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮ੍ਹਾ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,50,000/-।
 • ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 500/- ਦੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 50/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 500/-।
 • ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ 1,50,000/- ਯੂ/ਐੱਸ 80ਸੀਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਢੰਗ

 • ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
 • ਸਥਾਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

 • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 4 ਹੈ।

ਪੀਰੀਅਡ

 • ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 50/- ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ। 500/- ਮੂਲ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ।

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ

ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ/ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ/ਉਹ/ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-5 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:-

 • ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ।
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ)।

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਾਤਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਸ਼ਰਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। , ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 • ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਫੋਟੋ

ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

 • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇੰਸ
 • ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
 • ਨਰੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ (ਨੋਟ:- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: - ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ।

ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: - ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ

 • ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਹਿਦਾਇਤ

 • ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਟੋ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 100। ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਓ।


ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ/ਡਾਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ: -

 • ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪਤਾ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
 • ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਕdraਵਾਉਣਾ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਖਾਤੇ ਬੰਦ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੰਦ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਹਲਫਨਾਮੇ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਬੇਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ
download
ਪੀਪੀਐਫ ਫਾਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਤਰ
download
ਇਕ ਪੇਜਰ
download