ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਚੈੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 4900+ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੈਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਲਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਕਈ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਤਤਕਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ -ਦਿਨ '0' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ)
 • ਦਿਨ-'1' ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ(ਆਰਬੀਆਈ/SBI ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ)
 • ਦਿਨ '2' 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ)

ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ/ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਮਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਲਾਭ:

 • ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ: ਸਾਡੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ।
 • ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਹਤਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ: ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ/ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਓਆਈਸਟਾਰਸੀਐਮਐਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਮਆਈਐਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 • ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ/ਡਾਟੇ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਡਾਟਾ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ:

 • ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ T+0 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, NBFCs ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਪਯੋਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਐਮਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।
 • ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ/ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਡੈਬਿਟ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ/ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਸਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਐਮਆਈਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਮਆਈਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਨਏਸੀਐਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ:

 • ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐਨਏਸੀਐਚ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਏਸੀਐਚ ਡੈਬਿਟ ਆਦੇਸ਼ ਐਨਏਸੀਐਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਨਏਸੀਐਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਮਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।
 • ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਮਆਈਐਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਬਲਕ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ - ਐਨਈਐਫਟੀ/ਆਰਟੀਜੀਐਸ

ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਲਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਈਲ ਅੱਪਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ /ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤੀ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.
 • ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ.
 • ਫਾਈਲ ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰੋ.

ਬਲਕ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ: ਨਾਚ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਐਮਆਈਐਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ /ਡਾਉਨਲੋਡ ਸਹੂਲਤ ਹੈ.
 • ਸਧਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
 • ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ ਬੰਦੋਬਸਤ
 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਡੇ ਟੀ -1 (ਟੀ ਘਟਾਓ 1 ਦਿਨ) ਡਾਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ.


ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ:

 • ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਜੀਐਸ/ਐਨਈਐਫਟੀ/ਐਨਏਸੀਐਚ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ/ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
 • ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ:

ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪਿਕ / ਡਿਲੀਵਰੀ
 • ਚੈੱਕ ਦੀ ਪਿਕ-ਅਪ
 • ਡੀਡੀ/ਪੇ-ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਚੈੱਕ ਪਿਕ-ਅੱਪ/ਡਰਾਫਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਕਰੋ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾ ਫਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਲਈ ਟਾਈ-ਅੱਪ ਕਰੇਗੀ।

ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ:

 • ਪਿਕਅੱਪ ਲਈ - ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
 • ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ - ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਐਮਆਈਐਸ ਮਿਲੇਗਾ।


ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਐਚਸੀਆਈਐਲ) ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਭਾਵ ਈ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਪਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
 • ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
 • ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਲਾਇੰਟ/ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ