ਸਟਾਰ ਇਨਾਮ


ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

 • ਗਾਹਕ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
  1. ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਮੋਬਾਈਲ ਓਮਨੀ ਨਿਓ ਬੈਂਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ।
  ਐਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ -> ਮਾਈ ਰਿਵਾਰਡਜ਼
  2. ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਸਟਾਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ - ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਸਟਾਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼.
  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਡੀਮ ਕਰੋ।
 • ਗਾਹਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬੱਸ ਟਿਕਟਾਂ | ਮੂਵੀ ਟਿਕਟਾਂ | ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ | ਗਿਫ਼ਟ ਵਾਊਚਰ | ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਰੀਚਾਰਜ।
 • ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ
 • ਜੇ ਗਾਹਕ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਟੈਕਸਾਂ/ਚਲਾਨ/ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਚੋਲ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੀਓਆਈ ਕੇਸੀਸੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਾਲੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਇਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 36 ਮਹੀਨੇ). ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਆਈਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਲੈਬਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁ. 100/- ਖਰਚ ਕੀਤਾ
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਲੈਬ 1 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 1 ਬਿੰਦੂ
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਲੈਬ 2 5,001/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ 1.5 ਬਿੰਦੂ
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਲੈਬ 3 10,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਬਿੰਦੂ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਲੈਬ 1 ਮਿਆਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਬਿੰਦੂ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਲੈਬ 2 ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਬਿੰਦੂ