BOI Group Personal Accident Insurance


ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ –

ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ ਕਵਰੇਜ ਵੈਧਤਾ
New India Assurance Company Limited Salary A/c (Govt Emp) Rs. 50 Lakh 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh
2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs
3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs
4.Air Accidental Insurance of Rs.1 crore
5.Education benefit of Rs 2 Lakhs
Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Salary A/C (Pvt Emp) Rs. 30 Lakh 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.30 Lakh
2. Air Accidental Insurance of Rs. 50 Lakh
Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Pension Accounts Rs. 5.00 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.5 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Other non BSBD Accounts Rs. 1 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs. 1 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
BSBD Accounts Rs. 0.50 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.0.50 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Minor Account Rs. 0.50 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs.0.5 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Police salary Accounts (RAKSHAK SALARY ACCOUNTS) Rs. 50 Lakh 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh
2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs
3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs
4.Air Accidental Insurance of Rs.1 crore
5.Education benefit of Rs 2 Lakhs
Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Defense Salary Accounts (RAKSHAK SALARY ACCOUNTS) Rs. 50 Lakh 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh
2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs
3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs
4.Air Accidental Insurance of Rs.1 crore
5.Education benefit of Rs 2 Lakhs
Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Paramilitary Salary accounts (RAKSHAK SALARY ACCOUNTS) Rs. 50 Lakh 1. Group Personal Accident Death Insurance Cover of Rs.50 Lakh
2.Permanent Total Disability Cover of Rs.50 lakhs
3.Permanent Partial Disability (50%) Cover of Rs.25 lakhs
4.Air Accidental Insurance of Rs.1 crore
5.Education benefit of Rs 2 Lakhs
Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Classic Accounts Rs. 10 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs. 10 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Gold Accounts Rs. 25 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs. 25 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Diamond Accounts Rs. 50 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs. 50 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
Platinum Accounts Rs. 100 Lakh Group Personal Accident Death Insurance Cover of up to Rs. 100 Lakh Valid from 07.09.2023 up to 06.09.2024*
ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਡੀ ਅਕਾਊਂਟ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ*
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐੱਸਬੀ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਉਮਰ 18-21 ਸਾਲ) 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ*
ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਸਰਲ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ - ਐਸ.ਬੀ. 165 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ*
ਸਟਾਰ ਰਤਨਾਕਰ ਬੱਚਤ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ - ਐੱਸ ਬੀ 164 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ*
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ*
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਐਸਪੀਐਲ. ਚਾਰਜ ਕੋਡ 0204) 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ 07.09.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ*
ਸਟਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸ.ਬੀ. ਖਾਤਾ (ਐਸ.ਬੀ. 167) 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ #
ਸਟਾਰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ - ਐਸ.ਬੀ163 (ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਕੋਡ - ਗੁਰੂ) 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ #
ਸਕੀਮ ਕੋਡ (ਐੱਸਬੀ-121) ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸਬੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ #
ਐਸ.ਬੀ ਡਾਇਮੰਡ ਗਾਹਕ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ #
ਸਟਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐੱਸਬੀ ਖਾਤੇ (ਐੱਸਬੀ166) 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 01.10.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ #
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਆਈਸੀਐਲ) ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ- ਜੈ ਜਵਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @
ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ Rs.50.00 ਲੱਖਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @
ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਰਕਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ (ਐਸਪੀਐਲ. ਚਾਰਜ ਕੋਡ: ਰਾਕਸ਼) 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੂਰੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ (50%) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ)।* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ। *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 01.07.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ @
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ, ਸਟਾਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਕਵਰੇਜ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਨਾਲ 13.06.2022 ਤੋਂ 30.06.2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ 30.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ * 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ * 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਧੂਰਾ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਵਰ* * 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 13.06.2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.06.2022 ਤੱਕ ਵੈਧ @

 • * (06.09.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 06.09.2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀਈਆਰਜੀਓ ਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
 • # (30.09.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30.09.2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਆਰਜੀਓ ਜੀਆਈਸੀ Ltd ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
 • @ (12.06.2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12.06.2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮ.) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ
ਨੋਟ: - ਕਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.


ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

 • ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ (ਮੂਲ) ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਦੁਰਘਟਨਾ/ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਰੇ ਸਲਿੱਪ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ ਐਮਪੋਲੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ - 16)
 • ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਪੀ।
 • ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਪੀ।
 • ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. / ਖਬਰੀ ਜਵਾਦਬ.
 • ਪੰਚਨਾਮਾ।
 • ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 • ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
 • ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਪੀ।
 • ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਪੀ।
 • ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪੀ ਏ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
 • ਆਰ. ਓ. ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੋਟ
 • 64 ਵੀ ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
 • ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
  i) ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ .
  ii) ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ <ਬੀਆਰ>iii) ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਗਜ਼। <ਬੀ.ਆਰ.>iv) ਬੈਂਕ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ.<ਬੀ.ਆਰ.>iv) ਬੈਂਕ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ।

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ) :

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ -

 • ਮੂਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ।
 • ਮੂਲ ਜਾਂਚ ਪੰਚਨਾਮਾ।
 • ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ।
 • ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ।
 • ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
 • ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਿੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਡਰੈੱਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -


ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਪਤਾ:-ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਟੇਰਸੇ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ
ਦ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਡੀਓ-ll (142400 )
ਐਨਸੀਐਲ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸੇਸ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਂਦਰਾ (ਈ)
ਮੁੰਬਈ - 400054
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 022-26591821, 26592331, 26590203
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ-022-2919
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ Co.Ltd,
ਏ-102, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਭੱਟੜ ਟਾਵਰ, ਕੋਰਾ ਕੇਂਦਰ ਰੋਡ,
ਐਸ.ਵੀ. ਰੋਡ, ਬੋਰੀਵਲੀ (ਪੱਛਮ), ਮੁੰਬਈ-400092 ਤੋਂ ਬੰਦ।
ਈ-ਮੇਲ :-sangita[dot]kamble[at]newindia[dot]co[dot]in / mini[dot]unnikrishnan[at]newindia[dot]co[dot]in / sanika[dot]parab[at]newindia[dot]co[dot]in

ਦ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਪਤਾ


ਕਲੇਮ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ,
5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਮੇਕਰ ਭਵਨ ਨੰਬਰ 1,
ਸਰ ਵਿਠਲਦਾਸ ਠਾਕਰਸੇ ਮਾਰਗ,
ਨਿਊ ਮਰੀਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਮੁੰਬਈ - 400020

ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ:
1) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਵਰਮਾ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 022 67575601, 022 22821934
2) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਈਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 022 67575602
3) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਹਾਇਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 022 6757 5608

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਰਗੋ ਜੀਆਈਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਪਤਾ:-ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾਅਵੇ ਵਿਭਾਗ
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਆਰਜੀਓ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਲੀਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ, ਅੰਧੇਰੀ-ਕੁਰਲਾ
ਰੋਡ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂਰਬੀ) ਮੁੰਬਈ - 400 059
ਦਾਅਵਾ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
papayments[at]hdfcergo[dot]com
ਦਾਅਵਾ ਸਬੰਧਤ ਐਸਪੀਓਸੀ: ਸਮੀਤਾ ਡੈਸ਼


ਦਾ ਪਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ:-
30-09-2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਡੀਓ - 261700, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, 14, ਜੇ. ਟਾਟਾ ਰੋਡ
ਰਾਇਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਚਰਚਗੇਟ, ਮੁੰਬਈ - 400 020।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 022-22021866/67/68, ਡਾਇਰੈਕਟ
022-2202018 ਫਾ. No.022-22021869
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ:- VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in

12-06-2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ
The ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਪਨਵੇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ (261500)
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਨੇਹ, ਪਲਾਟ ਨੰ. 75, ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮਾਰਗ,
ਪਨਵੇਲ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ – 410206
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 022-2745-3691, 022-2745-3772


ਨ।ਆਈ।ਆ।ਸੀ।ਲ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ
download
ਐਨਆਈਏ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download
ਨਿਕਲ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download
ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download