RBI Bonds


ਯੋਗਤਾ

ਬਾਂਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੁਣ

ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨਕਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ (ਸਿਰਫ 20,000/- ਤੱਕ) /ਡਰਾਫਟ/ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ.

 • ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ₹ 1000/- ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ।
 • ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਬਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਂਡ ਲੇਜਰ ਖਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਕਦ (ਸਿਰਫ਼ ₹20,000/- ਤੱਕ)/ ਡਰਾਫਟ/ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਇਲਾਜ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰ

ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਕੂਪਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਐਸਸੀ) ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਨਐਸਸੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ (+) 35 ਬੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਕੂਪਨ ਰੀਸੈੱਟ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 01 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 01 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਐਸਸੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.05%*
*ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ/ਮਿਆਦ

ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 (ਸੱਤ) ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਦ

 • 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 6 ਸਾਲ ਹੈ।
 • 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
 • 80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 4 ਸਾਲ ਹੈ।

ਤਬਾਦਲਾਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਯੋਗਤਾ

 • ਬਾਂਡ ਲੇਜਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ, ਬਾਂਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 • ਬਾਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ) ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 • ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਕ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੀ.ਓ.ਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਾਰਮ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਫੋਟੋ

ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

 • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇੰਸ
 • ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
 • ਨਰੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ (ਨੋਟ:- ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)

image


ਆਰਬੀਆਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸੇਵਿੰਗ ਬਾਂਡ
download