ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ದರಗಳು


ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ:

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಎಸ್ಬಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇ, ಆಗಸ್ಟ್, ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 1 / - ರ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯು ಮೇ 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ/ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ

ಎಸ್.ಬಿ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಬಡ್ಡಿಯ ದರ (01.05.2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ)
₹ 1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 2.75
₹ 1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 2.90