ವೆಬ್ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಗಳಂತಹ ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಜಾಲತಾಣ ಉಚಿತ / ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜಾಬ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿಥ್ ಸ್ಪೀಚ್ (ದವಡೆಗಳು 64bit) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ (ಎಸ್ಎ ಎಫ್ಎ) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಗೋ (ಸಟೊಗೊ) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ
ವೆಬ್ಎನಿವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ
ನಾನ್ ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ((ಎನ್ವಿಡಿಎ) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ
ನಾನ್ ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ((ಎನ್ವಿಡಿಎ) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ