ਫਾਰੇਕਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰ

ਫਾਰੇਕਸ ਕਾਰਡ ਦਰ ਸੂਚੀ

ਤਾਰੀਖ: 14/06/2024
ਮੁਦਰਾ ਟੀ.ਟੀ.ਐੱਸ ਟੀ.ਟੀ.ਬੀ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਟੀ.ਸੀ.ਬੀ

USD

83.95

83.12

84.35

82.4

GBP

107.41

105.82

107.95

105.1

EUR

90.54

88.94

91

88.2

JPY

53.4

52.45

53.65

52

AUD

55.87

54.78

56.15

54.3

CAD

61.34

60.14

61.65

59.65

CHF

94.28

92.43

94.75

91.65

HKD

10.8

10.58

10.85

10.5

NOK

7.92

7.76

7.95

7.7

NZD

51.84

50.83

52.1

50.4

SGD

62.35

61.13

62.65

60.6

AED

22.95

22.50

23.05

22.30

ਨੋਟ :
1.
ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਯੇਨ (ਜੇਪੀਵਾਈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ 100 ਐਫਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
2.
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਆਈਐਨਆਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ.
3.
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਮ ਦਰਾਂ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.