ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ


ਮਕਸਦ

ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ

ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ

 • ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੩੦ ਯੂਨਿਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਬੈਕਵਰਡ/ਫਾਰਵਰਡ ਏਕੀਕਰਨ/ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
 • ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੂ ਐਨ ਆਈ ਡੀ ਓ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ (ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ/ਟਰਮ ਲੋਨ) ਅਤੇ ਨਾਨ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ (ਬੀਜੀ/ਐਲਸੀ) ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਨਐਫਬੀ (ਐਲਸੀ/ਬੀਜੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

 • ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਐਮਐਸਐਮਈਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ

ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਐਮ ਐਸ ਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ:

 • ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਐਮ ਐਸ ਈ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਰ ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਐਮ ਐਸ ਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ:

 • ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ: ਨਿਊਨਤਮ ਸੀ ਸੀ ਆਰ: 0.65
 • ਟਰਮ ਲੋਨ / ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲੋਨ ਲਈ: ਨਿਊਨਤਮ ਐਫ ਏ ਸੀ ਆਰ:1.00


ਯੂ ਐਨ ਆਈ ਡੀ ਓ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

Cluster-Based-Lending